Promotor BHP wydanie nr 9/2017
Promotor BHP wydanie nr 9/2017

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania „Promotora BHP”, którego redaktor honorową została Anna Pęczek – specjalista ds. BHP i Zdrowia w CEMEX Polska. Tematem wiodącym numeru są zagrożenia spowodowane łukiem elektrycznym. Zachęcamy do lektury artykułów dotyczących obciążenia fizycznego na stanowisku elektromontera, zagrożeń podczas spawania łukowego, a także spawania metodą MMA.

Ponadto w numerze: ocena ryzyka zawodowego operatora wózka jezdniowego, zagrożenie hałasem w środowisku pracy, ciężki wypadek przy produkcji słodyczy, ochrona pracy kobiet.

Temat numeru

Obciążenie fizyczne na stanowisku elektromontera urządzeń stacyjnych i rozdzielczych oświetlenia drogowego

Praca elektromontera wiąże się z licznymi zagrożeniami – począwszy od porażenia łukiem elektrycznym, na dolegliwościach układu ruchu kończąc. Niniejsze stanowisko pracy wymaga wprowadzenia ergonomicznych rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo i komfort pracy pracownika.

Zagrożenia związane ze spawaniem metodą MMA

Spawanie MMA 111 (Manual Metal Arc Welding) jeszcze do niedawna było jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów spawania łukowego. Rozwój pozostałych metod (m.in. MAG 135 – Metal Active Gas) charakteryzujących się świetnymi rezultatami zarówno pod względem wydajności, jak i wysokich własności tworzonych spoin spowodował, że obecnie jest ona stosowana głównie podczas montażu, regeneracji lub w niewielkich warsztatach.

Artykuł promocyjny

Grupa Delta Plus świętuje swoje 40-lecie!

40 lat do Waszych usług, 40 lat innowacji, 40 lat bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego operatora wózka jezdniowego

W niniejszym artykule prezentujemy ocenę ryzyka zawodowego operatora wózka jezdniowego

Bezpieczeństwo - Praca

Zagrożenia podczas spawania łukowego

Analizując zagrożenia występujące podczas spawania metodą 135 MAG (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych drutem litym), należy uznać je za sytuacje, w których istnieje możliwość utraty zdrowia albo życia. Natomiast możliwość zidentyfikowania tych zagrożeń należy potraktować jako proces rozpoznawania sytuacji, w których może do nich dojść oraz ocenę rzeczywistych zagrożeń podczas już wykonywanych prac spawalniczych.

Zagrożenie hałasem w środowisku pracy – cz. II

Hałas uważany jest za jeden z najpoważniejszych czynników szkodliwych dla zdrowia. Według Światowej Organizacji Zdrowia hałas przyczynia się również do rozkojarzenia i dekoncentracji pracownika na stanowisku pracy. Między innymi z tych względów i zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pracodawca ma obowiązek kontrolować warunki pracy, w tym narażenie pracownika na hałas.

Bezpieczeństwo - Szkolenia

Jakość szkoleń BHP a podniesienie poziomu bezpieczestwa w zakładzie pracy

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pełnią bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu zakładu pracy, ponieważ mają udział w przygotowaniu zawodowym pracownika i w późniejszym wykonywaniu pracy.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Ciężki wypadek przy produkcji słodyczy

Niniejszy artykuł prezentuje groźny wypadek przy pracy, do którego doszło na skutek wielu zaniedbań, w tym nieprawidłowej organizacji pracy i tolerowaniu przez nadzór odstępstw od zasad BHP.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Prasa mechaniczna - lista kontrolna

W artykule omówiono zagrożenia występujące podczas obsługi prasy mechanicznej, konkretnie prasy mimośrodowej. Autor przedstawia także listę kontrolną w zakresie organizacji stanowiska pracy i minimalnych wymagań BHP przy obsłudze tejże prasy – poprzedzoną wstępem teoretycznym i praktycznym, dotyczącym tegoż zagadnienia.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Wadliwa organizacja pracy – przyczyną upadku z wysokości

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas tego typu prac muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności. W omawianym przypadku doszło do wypadku pracownika właśnie ze względu na brak wyobraźni oraz wadliwą organizację pracy.

Dobre praktyki

Promocja zdrowia w CEMEX Polska

Produkcja materiałów budowlanych jak i cała branża budowlana charakteryzuje się występowaniem wielu zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Jest to branża podwyższonego ryzyka zawodowego. Dlatego też bezpieczeństwo i zdrowie pracowników CEMEX Polska, podwykonawców oraz wszystkich, na których prowadzona działalność może mieć wpływ, jest dla firmy najwyższym priorytetem, według którego stara się realizować swoją działalność biznesową.

Prawo

Obniżenie wiekuemerytalnego a ochrona przedemerytalna

Od dnia 1 października 2017 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wiek emerytalny w Polsce będzie wynosił w przypadku kobiet – 60 lat, w przypadku mężczyzn – 65 lat. Pierwszymi osobami, które będą mogły przejść na emeryturę w tym wieku będą kobiety urodzone w 1957 r. oraz mężczyźni urodzeni w 1952 r. W świetle nowych regulacji pojawiają się wątpliwości, jak obniżenie wieku emerytalnego wpłynie na ochronę przedemerytalną wynikająca z art. 39 Kp. Tym bardziej, że ustawa obniżająca wiek emerytalny wprowadza przepisy przejściowe, których bezpośrednim skutkiem dla firm zatrudniających osoby zbliżające się do osiągnięcia wieku przedemerytalnego, będzie konieczność ustalania u każdego pracownika czasu, do kiedy trwa taka ochrona.

Listy do Redakcji

Ochrona pracy kobiet – zmiany w prawie

Odpowiedź na pytanie Czytelnika

Psychologia

Kompetencje psychologiczne w pracy behapowca – cz. I

Efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi jest niezbędną umiejętnością szczególnie w przypadku tych osób, których praca wymaga stałego obcowania z ludźmi. Pracownicy służb BHP, kierownicy, doradcy, to przedstawiciele zawodów, w których zdolności, umiejętności, kompetencje społeczne, są wyznacznikiem efektywności pracy.

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij