Promotor BHP wydanie nr 7-8/2017
Promotor BHP wydanie nr 7-8/2017

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania „Promotora BHP”. Redaktor honorową lipcowego numeru została dr hab. inż. Halina Pawlak – Kierownik Zakładu Ergonomii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która przybliżyła temat zagrożenia hałasem w środowisku pracy. Ponadto w numerze: mechanik podziemnych kolejek spalinowych, konserwator w oczyszczalni ścieków komunalnych, pracownicy tymczasowi, prace na wysokości w budownictwie, śmiertelny wypadek podczas wymiany słupa.

W numerze przegląd rękawic chemicznych!

Temat numeru

Mechanik podziemnych kolejek spalinowych – zagrożenia na stanowisku pracy

Kopalnia węgla kamiennego jest specyficznym i wyjątkowo niebezpiecznym miejscem pracy. Należy zaznaczyć, że nie wszyscy zatrudnieni pod ziemią pracują bezpośrednio przy wydobyciu węgla, jednak zadania zawodowe wszystkich pracowników mają na celu jeden wspólny efekt końcowy – pozyskanie kopaliny.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku konserwatora w oczyszczalni ścieków komunalnych

Na jakie zagrożenia narażony jest konserwator w oczyszczalni ścieków komunalnych? Odpowiedź znajdą Państwo w poniższym artykule.

Bezpieczeństwo - Praca

Zagrożenie hałasem w środowisku pracy – część I

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Śmiertelny wypadek podczas wymiany słupa

Zimą 2013 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku podczas wymiany słupów napowietrznej linii elektrycznej. Poszkodowany pracownik zakładu zajmującego się wykonywaniem instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia został uderzony w głowę wspornikiem izolatorów, który oderwał się od montowanego słupa. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie stwierdził, że przyczyną wypadku było niewłaściwe zaczepienie zawiesia linowego, które zsunęło się nagle po słupie, co spowodowało gwałtowne uderzenie wysięgnika żurawia w konstrukcję wspornika.

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Prace na wysokości w budownictwie. Lista kontrolna BHP

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Zapraszamy do zapoznania się z listą kontrolną BHP dla osób pracujących na wysokości.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Przeciążenie pracą – przyczyną niewywiązania się z obowiązków służbowych. Cz. II. Wyjaśnienia zawarte w opinii biegłego sądowego

Czy zakres obowiązków przy prowadzeniu postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia był dostosowany do rzeczywistych możliwości oskarżonego, uwzględniając charakter jego pracy, rodzaj wykonywanej pracy, specyfikę zawodu, obciążenie obowiązkami poza prowadzeniem postępowań wyjaśniających, czyli polegającymi na pełnieniu dyżurów kontrolnych i sporządzeniu planu mobilizacyjno-obronnościowego, a także jego właściwości psychofizycznych przy uwzględnieniu warunków pracy panujących w KPP przy obsłudze sprzętu komputerowego i innych niezbędnych przedmiotów, jak np. kodeksy, przepisy ustaw?

Prawo

Pracownicy tymczasowi – zmiany od 1 czerwca 2017 r.

1 czerwca 2017 r. weszły w życie zmiany do Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Wprowadzone nowelizacje rozwiązań prawnych zwiększają przede wszystkim uprawnienia osób wykonujących tego rodzaju pracę. W konsekwencji powodują wzrost obowiązków spoczywających na agencjach pracy tymczasowej i pracodawcach użytkownikach.

Dobre praktyki

„STOP, POMYŚL, ZABEZPIECZ” – dobre praktyki w ZT Kruszwica S.A.

ZT Kruszwica S.A. to największy w Polsce i jeden z największych w Europie Środkowej przetwórca nasion oleistych i producent tłuszczów roślinnych. Specjalizuje się w produkcji olejów butelkowanych, margaryn, tłuszczów dla branży piekarniczo-cukierniczej oraz produktów dla sektora biopaliw i przemysłu paszowego. Zakład znalazł się w strukturach koncernu Bunge – jednego z największych na świecie przetwórców nasion oleistych i producenta konfekcjonowanych olejów roślinnych.

Psychologia

Badania psychologiczne pracowników

Dobór zawodowy jest jednym z elementów optymalizacji warunków pracy. Polega on na wyborze najlepszego, z punktu widzenia cech i predyspozycji, człowieka do wykonywania określonego zawodu. Rzetelny dobór zawodowy musi opierać się, z jednej strony, na aktualnych informacjach o wymaganiach, jakie stawiają poszczególne zawody, z drugiej zaś strony – na metodach i narzędziach umożliwiających pomiar i ocenę poziomu cech i sprawności człowieka, niezbędnych do poprawnego i bezpiecznego wykonywania określonych prac i zawodów. W tym celu wykonuje się badania psychodiagnostyczne pracowników i ocenę psychologiczną.

Przegląd porównawczy

Ergonomiczne rękawice – kryteria doboru

Używanie rękawic ochronnych pozwala na stosunkowo łatwe zapobieganie urazom, narażeniu i chorobom skóry rąk. Jest to jeden z najczęściej stosowanych środków ochrony indywidualnej. Wybór odpowiednich rękawic ochronnych nie jest prosty i należy dokonać go oddzielnie dla różnych zadań i stanowisk pracy. Przy wyborze trzeba zwrócić szczególną uwagę na: zidentyfikowanie konkretnych zagrożeń chemicznych na danym stanowisku, dopasowanie materiału rękawic do wykonywanej pracy i zagrożeń oraz odporność rękawic na czynniki fizyczne.

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI

Przegląd porównawczy rękawic chemicznych

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij