Promotor BHP wydanie nr 5/2017
Promotor BHP wydanie nr 5/2017

Redaktorem honorowym wydania została dr Anna Gembalska-Kwiecień z Politechniki Śląskiej, która napisała o narzędziach wspierających rozwój probezpiecznych zachowań – na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Tematem numeru jest: Bezpieczne wykonywanie robót ziemnych dla realizacji infrastruktury drogowej. Ponadto w numerze m.in.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku montera gazociągów-spawacza, Wybuch gazu na stacji kolejowej, Mikroklimat w pomieszczeniach biurowych oraz nowy dział: Aspekty pracy biegłego sądowego.

Temat numeru

Bezpieczne wykonywanie robót ziemnych dla realizacji infrastruktury drogowej

Budownictwo jest jedną ze składowych sektora drugiego gospodarki narodowej. W jego zakresie zawierają się także zagadnienia dotyczące robót ziemnych prowadzonych przy realizacji infrastruktury drogowej. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z bezpiecznym realizowaniem robót ziemnych przy budowie infrastruktury drogowej

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku montera gazociągów-spawacza

Tym razem prezentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla montera gazociągów-spawacza. Na jakie zagrożenia jest narażona osoba na tym stanowisku? Odpowiedź w poniższym artykule.

Bezpieczeństwo - Praca

Organizacja pracy w masarni

Stojąc w kolejce sklepowej przed ladą z wyrobami mięsnymi, zapewne niewielu z nas zastanawia się, jakie są warunki pracy i zagrożenia występujące w trakcie ich wytwarzania. Aby się przekonać, odwiedziliśmy masarnię (zakład mięsny), gdzie podczas omówienia procesu technologicznego dowiedzieliśmy się krok po kroku, jak to wygląda.

Dlaczego działania korygujące są nieskuteczne?

Od kilkunastu lat warsztaty EVISA, które powstały jako odpowiedź na prośby uczestników projektów EVISA, są prowadzone, aby kontynuować wymianę doświadczeń i dalsze doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem w ich przedsiębiorstwach. Jednym ze stałych tematów jest identyfikacja przyczyn zdarzeń wypadkowych (zarówno wypadków, jak i zdarzeń potencjalnie wypadkowych) oraz skuteczne działania korygujące (zapobieganie powtórzeniu podobnych zdarzeń wypadkowych przez eliminowanie bądź ograniczanie stwierdzonych przyczyn zdarzenia).

Bezpieczeństwo - Lista kontrolna

Pomieszczenia i stanowiska pracy – lista kontrolna

Przedstawiona tutaj lista kontrolna może być wykorzystywana m.in. w czasie audytu wewnętrznego, a także przy przygotowaniu lub nowelizacji oceny ryzyka zawodowego. Skupiliśmy się tutaj głównie na podstawowych zagadnieniach, tak by zostawić jeszcze miejsce na dopasowanie tej listy do wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w konkretnym zakładzie pracy.

Praktyczne narzędzia

Narzędzia wspierające rozwój probezpiecznych zachowań

W prezentowanym artykule zajęto się tworzeniem narzędzi poprawiających bezpieczeństwo pracy w badanym zakładzie produkcyjnym. Przeprowadzone badania empiryczne wykazały, że istnieje bardzo duży niewykorzystany potencjał wśród pracowników. Pomoc w umożliwieniu i promowaniu kreatywności wśród pracowników może mieć znaczący wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa, jak również na poprawę jakości wykonywanej pracy.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wybuch gazu na stacji kolejowej

Obsługa instalacji służącej do przeładunku gazu to praca niosąca ze sobą ryzyko poparzenia w wyniku wybuchu gazu. W niniejszym artykule autor opisuje i przedstawia analizę zbiorowego wypadku na terenie jednej ze stacji kolejowych, w którym poszkodowane zostały 3 osoby.

Prawo

Świadectwa pracy na nowych zasadach

Celem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255) było uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy, a tym samym ograniczenie nadmiernych obciążeń nałożonych na pracodawców w związku z ich wydawaniem. Stąd też od 1 stycznia 2017 r. w sposób istotny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Zmienione zostały w tym zakresie uregulowania Kodeksu pracy oraz wydano nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Ergonomia

Mikroklimat w pomieszczeniach biurowych

Na efektywność pracy pracowników biurowych duży wpływ mają warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniu, czyli warunki cieplne miejsca pracy człowieka. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na mikroklimat są: temperatura i ruchy powietrza, wilgotność, promieniowanie cieplne oraz ciśnienie atmosferyczne.

Psychologia

Zarządzanie stresem

Stres stanowi nieodłączny element naszego życia. Jako że mamy z nim do czynienia zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, warto wiedzieć, jak można go „okiełznać”. W niniejszym materiale przedstawimy, jakich błędów należy się wystrzegać na etapie tworzenia programu zarządzania stresem, a także jak kształtują się poszczególne etapy tego programu. Zapraszamy do lektury.

ASPEKTY PRACY BIEGŁEGO SĄDOWEGO

Alkohol oraz brak uprawnień budowlanych – przyczynami wypadków przy pracy

Prace budowlane powinny być wykonywane ze szczególną ostrożnością, zwłaszcza gdy do robót wykorzystywane są maszyny o napędzie silnikowym. Operator maszyny budowlanej musi być przeszkolony i mieć wymagane kwalifikacje. Brak stosownych uprawnień do kierowania pojazdem skutkuje narażeniem zdrowia lub życia przebywających w pobliżu osób. A kiedy do braku wyszkolenia dochodzi spożywanie alkoholu w pracy, o wypadek nietrudno. W niniejszym artykule poznają Państwo opinię biegłego sądowego, badającego wypadek z udziałem pracownika budowlanego i koparko-ładowarki.

Listy do Redakcji

Wypadek stażysty a obowiązki pracodawcy

Odpowiedź na pytanie Czytelnika

Przegląd porównawczy

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY – SPODNIE ROBOCZE

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij