Promotor BHP wydanie nr 1-2/2017
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2017

Wydanie katalogowe czasopisma „Promotor BHP”. „Prezentacje 2017” stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. To już 19 edycja katalogu!

Ocena ryzyka

Porównanie metod przeprowadzania oceny ryzyka

Głównym celem oceny ryzyka jest skuteczne zapobieganie skutkom zagrożeń zawodowych. Aby ocenić ryzyko zawodowe, należy wybrać lub opracować metodę oceny. W niniejszym materiale zostaną porównane metody: PHA, RISK SCORE i PN-N-18002: 2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka odnośnie do zagrożeń biologicznych

Mnogość czynników występujących w środowisku pracy sprawia, że dokonanie szacowania ryzyka zawodowego nadal sprawia problemy niejednemu pracodawcy. Różnorodność metod stosowanych do szacowania ryzyka powoduje, iż problem właściwego podejścia do zagadnienia jest ciągle żywy. W niniejszym materiale bliżej przyjrzymy się zagrożeniom biologicznym w ocenie ryzyka zawodowego.

Błędy i niedociągnięcia w ocenie ryzyka zawodowego

W opracowaniu zostaną przedstawione najważniejsze, zdaniem autora, błędy i niedociągnięcia pojawiające się przy ocenie ryzyka zawodowego. Dodatkowo omówiono najważniejsze akty prawne związane z tym tematem.

Ocena i komunikacja ryzyka

Proces oceny ryzyka zawodowego pozwala na obniżenie ryzyka poniżej poziomu dopuszczalnego, ustalonego przez fi rmę. Należy pamiętać, że sama udokumentowana ocena ryzyka zawodowego to tylko pierwszy krok w procesie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mają także prawidłowa komunikacja ryzyka i skuteczne wdrożenie wszystkich środków ochrony.

Ocena ryzyka czynników stresogennych na stanowiskach kierowniczych

W opracowaniu zostaną przedstawione najnowsze trendy i metody w zakresie oceny ryzyka zawodowego ukierunkowane na kadrę zarządzającą.

Czynniki psychologiczne do uwzględnienia w ocenie ryzyka

Istnieją poważne dowody naukowe, z których wynika ewidentny związek między niekorzystnymi psychospołecznymi warunkami pracy i negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi, zarówno w sferze zdrowia psychicznego, jak i społecznego, co powoduje, że ryzyka psychospołeczne stają się jednym z głównych problemów zdrowia publicznego, mającym wpływ na funkcjonowanie ogółu społeczeństwa.

Ochrona twarzy i głowy

OCHRONY TWARZY I GŁOWY

Ochrony oczu

OCHRONY OCZU

Ochrony słuchu

OCHRONY SŁUCHU

Ochrony dróg oddechowych

OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Ochrony kończyn górnych

OCHRONY KOŃCZYN GÓRNYCH

Ochrony kończyn dolnych

OCHRONY KOŃCZYN DOLNYCH

Odzież ochronna i robocza

ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA

Ochrony przed upadkiem z wysokości

OCHRONY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

Narzędzia bezpieczne i inne

NARZĘDZIA BEZPIECZNE I INNE

Pomiary i detekcja

POMIARY I DETEKCJA

SYSTEMY ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ ŚOI — OPROGRAMOWANIE I VENDING

SYSTEMY ZARZĄDZANIA DYSTRYBUCJĄ ŚOI — OPROGRAMOWANIE I VENDING

Szkolenia, certyfikacja, usługi

SZKOLENIA, CERTYFIKACJA, USŁUGI

Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne

DRABINY, RUSZTOWANIA I PODESTY BEZPIECZNE


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij