Promotor BHP wydanie nr 10/2016
Promotor BHP wydanie nr 10/2016

W październikowym numerze „Promotora BHP” tematem przewodnim wydania będzie BHP przy spawaniu. W wydaniu m.in. ocena ryzyka zawodowego kobiet w ciąży i karmiących piersią, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku hartownika, eliminacja zachowań anomijnych w pracy, a także kwestia minimalnego wynagrodzenia w 2017 r.

Temat numeru

Chłodzenie mikrostrumieniowe w spawalnictwie - aktualizacja oceny ryzyka zawodowego

Niniejszy artykuł porusza kwestię chłodzenia mikrostrumieniowego stosowanego w procesach spawalniczych. Czytelnicy dowiedzą się dlaczego warto stosować tę metodę w spawalnictwie, jak powinno wyglądać stanowisko pracy spawacza, a także jakie są podobieństwa i różnice w kontekście zagrożeń przy spawaniu tradycyjnym a spawaniu z wykorzystaniem chłodzenia mikrostrumieniowego.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku hartownika

Tym razem prezentujemy ocenę ryzyka zawodowego dla hartownika. Z czym wiąże się jego praca, na jakie zagrożenia narażony jest pracownik na wspomnianym stanowisku? O tym w niniejszym artykule.

Ocena ryzyka zawodowego dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Konieczność oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują kobiety w ciąży i karmiące piersią, związana jest ze zmianą obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy. Niniejszy artykuł szczegółowo porusza to zagadnienie dla kobiet pracujących przy obsłudze maszyn produkcyjnych w przemyśle mięsnym.

Bezpieczeństwo - Praca

Praca w hałasie, czyli na co narażeni są pracownicy dyskoteki

Dla osób postronnych praca w dyskotece bardzo często może wydawać się przyjemnością. Zabawa, tańce, rozmowy, świetna atmosfera, wszechogarniająca muzyka, to tylko niektóre z pozytywnych stron omawianej branży rozrywkowej. Niestety, poza wszelkimi zaletami, osoby zatrudnione w klubach/dyskotekach narażone są na wiele zagrożeń. Jednym z nich jest hałas.

Kontrole BHP - skuteczne narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy

Kontrole są często traktowane jako zło konieczne i spychane na dalszy plan, zamiast stanowić integralną część zarządzania firmą. Rzetelne przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz właściwe zarządzanie działaniami pokontrolnymi zacznie szybko przynosić namacalne, trwałe efekty.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Pośpiech nie jest dobrym doradcą – wypadek w silosie na trociny

Niewiele potrzeba, aby doprowadzić do tragedii. Wystarczy pośpiech, chwila nieuwagi oraz łamanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Niniejszy materiał niech stanowi przestrogę głównie dla tych, którym zawsze spieszy się w pracy. Co wydarzyło się w zakładzie produkcji drzewnej? Zapraszamy do lektury.

Dobre praktyki

Dobre praktyki służby bhp w Grupie PZU

Grupa PZU jest największą firmą ubezpieczeniową we wschodniej części Europy. Silny rozwój rynku, zmiana wizerunku i przekształcanie się w nowoczesną firmę sprawia, że również służby BHP, powstałe jako Zespół BHP, muszą podążać za zmianami i dostosowywać charakter swoich działań do wymagań ciągle zmieniającej się organizacji. O tym, jak Zespół BHP w Grupie PZU łączy prawo z praktyką, jak wychodzi poza utarte schematy i udowadnia, że jak się chce, to można, w tekście poniżej.

Praktyczne narzędzia

Czy i jak pracownicy mogą działać na szkodę pracodawcy? Metody rozpoznawania i eliminacji zachowań anomijnych

Problematyka zachowań anomijnych, zwanych inaczej kontrproduktywnymi, nadal stanowi mało rozpoznany obszar. Zapewne jest to skutkiem trudności związanych ze zdefiniowaniem, które ze szkodliwych zachowań pracowników mają charakter przypadkowy, a które intencjonalny. Celem opracowania jest przybliżenie tej tematyki w kontekście nieostrożnych i nieprzewidywalnych zachowań w miejscu pracy, mogących przyczyniać się do szkód odczuwanych przez pracodawców i pracowników, w tym nawet utraty zdrowia lub życia.

Prawo

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące Ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe rozwiązania prawne mają na celu zagwarantowanie osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia (art. 734 k.c.), a także umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.) minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ergonomia

Dobre praktyki przy ręcznych pracach transportowych

Codziennie wykonywane ręczne prace transportowe stwarzają poważne zagrożenie wypadkowe w pracy. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że zajęcia te niejednokrotnie wymagają dużego wysiłku fizycznego, co także przyczynia się do wielu schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Biorąc pod uwagę powyższe, należy podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zadbanie o prawidłowe wykonywanie takich prac.

Listy do Redakcji

Praca na węglarce - odpowiedź na pytanie Czytelnika

Absurdy BHP

Dział V - rola służby i dokumentacja bhp w firmie

Zapraszamy do kolejnej odsłony absurdów bhp. Ty razem przyjrzymy się roli służby bhp, a także przygotowywanej przez nią dokumentacji bhp

Przegląd porównawczy

Przegląd porównawczy kurtek zimowych

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij