Promotor BHP wydanie nr 9/2016
Promotor BHP wydanie nr 9/2016

 

We wrześniowym numerze „Promotora BHP” tematem przewodnim wydania będzie bezpieczna praca na wysokości. W wydaniu m.in. ocena ryzyka zawodowego weterynarza, ergonomia kierowcy autobusu miejskiego, nowa norma ISO 45001, a także komunikacja niewerbalna w procesie pracy. Zapraszamy!

 

Temat numeru

Wypadki przy pracy na wysokości

Na temat bezpiecznej pracy na wysokości powiedziano i napisano już dużo. Warto jednak co jakiś czas odświeżyć swoją wiedzę na temat organizacji pracy, przeciwskazań zdrowotnych, czy też przyczyn wypadków związanych z pracą na wysokości. Wypadki te w dalszym ciągu znajdują się na liście najczęstszych wypadków przy pracy.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy lekarza weterynarii

Na czym polega praca weterynarza każdy z nas wie – w mniejszym bądź większym stopniu. Natomiast czy zdajemy sobie sprawę, na ile niebezpieczeństw jest on narażony w swojej codziennej praktyce?

Artykuł promocyjny

Rękawice Air & Durable do pracy w środowisku suchym

Mapa Professionel oferuje rozwiązania dla każdej ręki, która pracuje. O rękawicach do pracy w środowisku suchym rozmawialiśmy z Marie-Ariel Bouchez.

Bezpieczeństwo - Praca

Jak długo używać rękawic ochronnych w narażeniu na substancje chemiczne?

Artykuł ma na celu naświetlenie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi i uświadomienie pewnych kwestii użytkownikom tych ochron.

Oczyszczalnia ścieków – bezpiecznym i higienicznym miejscem pracy

Kiedyś do pracy na oczyszczalnię ścieków trafiało się z przydziału lub za karę. Większość prac wykonywało się ręcznie. Skratki zbierało się grabiami, piasek z koryt piaskowników wybierało się łopatą, a osad z osadników Imhoffa, czy rowów cyrkulacyjnych wiadrem i ręcznym wózkiem w asyście lampy davy’ego ewakuowało się na poletka osadowe. Nie było to wymarzone stanowisko pracy. Dopiero lata osiemdziesiąte zaczęły rewolucjonizować technicznie i technologicznie obiekty oczyszczalni z poszanowaniem stanowiska pracy obsługi.

Zagrożenie terrorystyczne

Warto spojrzeć na zjawisko współczesnego terroryzmu tak, aby włączyć je w wymagania działań profilaktycznych z zakresu oceny ryzyka zawodowego. Poniżej zostaną omówione założenia i cel terrorystów, a także środki, jakich terroryści używają, aby to osiągnąć.

Artykuł promocyjny

Bezpieczeństwo pracownika w transporcie bliskim. Od czego zacząć?

Materiał promocyjny

Bezpieczeństwo - Praca

Stosowanie środków ochrony indywidualnej – wymogi prawne i certyfikacja

Niniejszy artykuł dotyka zagadnienia właściwego stosowania ŚOI, zwracając uwagę na ważność jakości stosowanych ŚOI, wynikającą z gwarancji certyfikacji poszczególnych grup tych wyrobów przez instytucje przygotowujące i przeprowadzające procedury wymagane, między innymi dyrektywą PPE, a także z uwzględnieniem wymogów PN-N-18001 oraz norm: ISO 9001 [6] i ISO 14001 [7].

Dobre praktyki

Promocja zdrowia w ArcelorMittal Poland SA

Niniejsze opracowanie zawiera zbiór niektórych działań określanych jako Program Promocji Zdrowia ArcelorMittal Poland SA (HAP) i realizowanych dynamicznie z uwzględnieniem zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania firmy.

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Europejska kampania informacyjna

Artykuł promocyjny

Spójrzmy na swój sprzęt krytycznie, czyli kilka słów o uszkodzeniach i ich wykrwaniu

Materiał promocyjny

Prawo

Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski w ramach świadczenia usług od dnia 18 czerwca 2016 r. określa Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868). Służy ona przede wszystkim egzekwowaniu minimalnych warunków zatrudnienia mających zastosowanie w państwie członkowskim, do którego pracownik ma być delegowany. Jednocześnie wprowadza szereg obowiązków, głównie dla pracodawców, którzy delegują pracowników do Polski. Jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy? O tym w niniejszym artykule.

Nowa norma w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – ISO 45001

] Wszystko na to wskazuje, że rok 2017 będzie w branży bezpieczeństwa i higieny pracy debiutem nowej normy ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne. Norma, której pierwsze próby opracowania przez British Standards Institution (BSI) sięgają lat 90, w końcu stanie się faktem. W jej opracowaniu uczestniczą 64 – kraje (w tym Polska reprezentowana przez CIOP – PIB ) oraz 16 krajów jako obserwatorzy.

Ergonomia

Ergonomia na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej

Praca na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej diametralnie zmieniła się w ciągu ostatnich kilku dekad. Chociaż pracownicy wykonują w zasadzie te same czynności, co przed laty, to jednak robią to w znacznie bardziej komfortowych warunkach. Z drugiej jednak strony wymagania w stosunku do nich są obecnie znacząco wyższe, w szczególności dotyczy to punktualności i zachowania wobec pasażerów, którzy niestety bywają bardziej niż kiedyś niekulturalni. Na jakie zagrożenia narażony jest kierowca autobusu?

Psychologia

Komunikacja niewerbalna w procesie pracy

Porozumiewamy się z innymi nie tylko za pomocą słów. Informacje o cudzych stanach, nastawieniach, opiniach, uczuciach czerpiemy również z innych źródeł. Obserwujemy wyraz twarzy, zachowania, gesty. Zwracamy uwagę na to, jak dana osoba wygląda. Wsłuchujemy się w ton jej głosu. Uwzględniamy to, jakimi przedmiotami się otacza. W jaki sposób komunikacja niewerbalna wpływa na nasz sposób komunikowania się? O tym w niniejszym artykule.

Absurdy BHP

Dział IV – ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem dość skomplikowanym, stanowiącym ważne narzędzie w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, a także jednym z obowiązków pracodawcy. Dobre zrozumienie celu oceny ryzyka zawodowego oraz zapoznanie z odpowiednimi przepisami daje gwarancję sporządzenia dokumentu, który będzie stanowił nieocenione wsparcie każdego pracodawcy oraz behapowca.

Listy do Redakcji

Ocena ryzyka dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Jakie są ogólne zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk, na których pracują kobiety w ciąży i karmiące piersią?

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij