Promotor BHP wydanie nr 7-8/2016
Promotor BHP wydanie nr 7-8/2016

W bieżącym, lipcowo-sierpniowym, numerze „Promotora BHP” tematem przewodnim wydania będzie bezpieczna praca w oczyszczalni ścieków. W wydaniu m.in.  instruktaż stanowiskowy dla pracownika biurowego, bezpieczeństwo prac ręcznych transportowych, zasady kontroli bezpieczeństwa elektrycznego w wyrobiskach górniczych.

Temat numeru

Jak pracować bezpiecznie w oczyszczalni ścieków?

Wysokoefektywne procesy oczyszczania ścieków z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych nie zastąpiły obecności pracownika w oczyszczalni. Zagrożenia pozostają wciąż te same. Jak właściwie zadbać o bezpieczną i higieniczną pracę obsługi oczyszczalni? Inwestować – edukować i wymagać – połączenie tych elementów może pozwolić na spokój pracownika i pracodawcy.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Na jakie ryzyko jest narażony maszynista/elektryk w oczyszczalni ścieków?

Na stanowisku maszynisty/elektryka występuje wiele zagrożeń – zarówno biologicznych, fizycznych, jak i psychofizycznych. Dlatego tak ważna jest odpowiednio sporządzona ocena ryzyka na tym stanowisku.

Bezpieczeństwo - Praca

Instruktaż stanowiskowy dla pracownika biurowego

W artykule przedstawiono zagadnienia prawne i praktyczne dotyczące szkoleń BHP, a następnie w sposób szczegółowy omówiono zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracownika biurowego.

Zasaduy kontroli bezpieczeństwa elektrycznego w wyrobiskach górniczych

Niniejszy materiał porusza kwestię właściwego przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa elektrycznego w wyrobiskach górniczych. Jaką aparaturę pomiarowo-kontrolną należy zastosować, a także jak powinny wyglądać zasady BHP?

Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych

Ręczne prace transportowe występują praktycznie w każdym zakładzie pracy, w mniejszym lub większym stopniu (Produkcja, logistyka, biuro). Bezpieczeństwo prac transportowych jest obszarem bardzo złożonym, gdyż związane są z nim zagadnienia prawne, organizacyjne, techniczne, które muszą być spełnione przez organizującego ręczne prace transportowe. Nie można zapomnieć, że rola pracownika wykonującego ręczne prace transportowe jest też bardzo duża, a w jej ciągłym poprawianiu –nieodzowna.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Niebezpieczne nakładarki kleju

W październiku 2013 r. w zakładzie branży drzewnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku przy obsłudze, tj. myciu walcowej nakładarki kleju.

Praktyczne narzędzia

Wysłuchiwanie dzieci po wypadkach w szkole – metodyka postępowania

Każdy rodzic chciałby, aby szkoła, do której uczęszcza jego dziecko, była bezpieczna. Niestety każdego roku w placówkach szkolnych zgłaszane są liczne przypadki agresji wobec uczniów oraz wypadki na terenie szkoły. Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom, głównie tym, którzy reprezentują służbę BHP wchodzącą w skład zespołów powypadkowych działających w szkołach, metod wysłuchiwania poszkodowanych w wypadkach dzieci.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Wiele hałasu o...tak wiele!

Mimo że ważniejsze skutki ekspozycji na hałas określono już w latach 60. XX wieku, hałas w XXI wieku jest wciąż jednym z głównych wyzwań z zakresu zdrowia publicznego.

Prawo

Ochrona wynagrodzenia po śmierci pracownika.

Wynagrodzenie za pracę, pełni funkcję alimentacyjną, a więc zapewniającą źródło utrzymania pracownika i jego rodziny, stad też jest chronione w szczególny sposób przed utratą, obniżeniem lub nieterminową wypłatą.

Ergonomia

Wózki, paleciaki, taczki vs. zdrowie pracownika

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) z późniejszymi zmianami (2000.10.04 i 2009.04.22) za „ręczne prace transportowe” uznaje każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników. Artykuł prezentuje zasady ergonomii w tego typu pracach.

Psychologia

Komunikacja werbalna w procesie pracy

Umiejętności komunikacji odgrywają podstawową rolę w procesach kierowania, zarządzania i pracy z innymi. Chociaż wszyscy na co dzień się porozumiewamy, to dobre przekazywanie informacji innym ludziom i bezbłędne odbieranie tego, co mówią nam inni, jest pewną sztuką.

Listy do Redakcji

Usytuowanie rurociągu przy szafie sterowniczej – pytanie od Czytelnika

Absurdy BHP

Dział III – wypadki przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy

Zapraszamy do trzeciej już odsłony absurdów bhp. Tym razem przyjrzymy się wypadkom przy pracy.

Przegląd porównawczy

Przegląd porównawczy ochron słuchu

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz

Flesz

Wydarzenia

Konkurs Dobrych Praktyk: Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij