Promotor BHP wydanie nr 3/2016
Promotor BHP wydanie nr 3/2016

Bezpieczna praca z obrabiarkami tematem wydania. Redaktorem honorowym marcowego „Promotora BHP” została dr Anna Sokołowska – ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. W wydaniu mogą przeczytać Państwo artykuł Pani doktor, który dotyczy ochrony wynagrodzenia za pracę. Ponadto w numerze: buty ze wzmocnionym podnoskiem, wykorzystanie dofinansowania ZUS we mikroprzedsiębiorstwie, a także problematyka wypalenia zawodowego. Serdecznie zapraszamy!

Temat numeru

Bezpieczeństwo użytkowania obrabiarek skrawających do metali

Większość zakładów pracy posiada warsztat mechaniczny, w którym znajdują się obrabiarki skrawające do metalu, takie jak wiertarki czy szlifierki tarczowe. Bezpośredni kontakt rąk operatora z wirującym narzędziem obrabiarki to jedno z głównych wydarzeń prowadzących do urazów. Jakie inne zagrożenia niesie ze sobą proces obróbki skrawaniem? Jakimi zasadami bezpieczeństwa należy się kierować przy pracy z obrabiarkami? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w poniższym artykule

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Na co narażony jest pracownik pralni chemicznej?

W niniejszym artykule zaprezentowano analizę oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika pralni chemicznej. Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu? Zapraszamy do lektury!

Bezpieczeństwo - Praca

Buty ze wzmocnionym podnoskiem – „podstawa” bezpieczeństwa

Na amatorszczyznę w BHP nie ma miejsca – odpowiedni dobór środków ochrony indywidualnej stanowi kluczowe zadanie każdego pracodawcy oraz behapowca. Wszyscy o tym wiedzą, ale nie wszyscy tę wiedzę stosują w praktyce. Dlaczego tak się dzieje? Niniejszy artykuł porusza kwestię obuwia ochronnego ze wzmocnionymi podnoskami. Autor prezentuje wyniki przeprowadzonych testów wytrzymałościowych, które pokazują, że za myślenie „but to tylko but”, pracownik może słono zapłacić.

Problematyka wypalenia zawodowego – cz. I – przyczyny i skutki

Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ obejmuje coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków – wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych, na rozwój osobowości, a także na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników.

Wykorzystanie dofinansowania ZUS w mikroprzedsiębiorstwie

„Przedsiębiorco! Skorzystaj z dofinansowania przez ZUS, działaj na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w Twojej firmie”. Tymi słowami rozpoczyna się spot ZUS dla firm, promujący program dofinansowania przedsiębiorstw.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wypadki przy ścince drzew

W niniejszym artykule opisano cztery wypadki zaistniałe przy pozyskiwaniu drewna, zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Dobre praktyki

Monitorowanie, reagowanie oraz współpraca – kluczem do sukcesu

Rosomak S.A., jako lider w produkcji pojazdów dla obronności kraju, na bieżąco monitoruje środowisko pracy oraz reaguje na potrzeby pracowników w celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa warunków pracy. Firma wyznacza sobie bardzo wysokie cele związane z bezpieczeństwem pracy, wyznając zasadę, że bezpieczny pracownik w bezpiecznym środowisku pracy ma bezpośredni wpływ na jakość produkowanych pojazdów.

Prawo

Ochrona wynagrodzenia za pracę – dopuszczalność i granice potrąceń

Wynagrodzenie za pracę, pełniąc funkcję alimentacyjną, a więc zapewniając źródło utrzymania pracownika, musi być chronione w szczególny sposób przed jego utratą, obniżeniem lub nieterminową wypłatą. Każdy z nas powinien znać sytuacje, w jakich może dojść do potrąceń z otrzymywanego wynagrodzenia. Zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, który szczegółowo wyjaśnia, czym jest potrącenie oraz w jakich sytuacjach należy się go spodziewać.

Zmiany w przepisach o ochronie przeciwpożarowej

30 listopada 2015 r. weszły w życie zmiany do Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. w Dz.U. z 2016 r., poz. 191). Nowe uregulowania prawne wprowadziła Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1505). Wśród tych zmian są kwestie dotyczące nabywania uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zmiany dotyczą także uprawnień specjalisty ochrony przeciwpożarowej.

Ergonomia

Ergonomia pracy fryzjera

Praca fryzjera nie należy do najlżejszych. Całogodzinne stanie i pochylanie się nad klientem nie należy do zbyt ergonomicznych postaw. Co zatem może zrobić fryzjer, aby wykonywać swoją pracę w sposób mniej inwazyjny dla zdrowia? Zapraszamy do lektury!

Psychologia

Nagrody czy kary, czyli w jaki sposób postępować z pracownikami?

Motywowanie i karanie to jedne z głównych zadań spoczywających na barkach menadżera. Musi on tak pokierować podległymi mu pracownikami, aby ci byli skłonni włożyć więcej wysiłku w wykonywane przez siebie obowiązki służbowe. Najtrudniejsze jest to, że każdy pracownik jest inny, ma inny charakter i potrzeby do spełnienia, dlatego też należy stosować odmienny system nagród i kar względem niego.

Starzejące się społeczeństwo – wyzwanie współczesnego rynku pracy

Ze względu na starzenie się społeczeństw szacuje się, że globalny poziom uczestnictwa ludności w rynku pracy spadnie z obecnego poziomu 60% do około 55% w 2030 r. Już teraz, aby zapobiec temu procesowi, rządy wielu krajów podjęły decyzję o wydłużeniu wieku produkcyjnego obywateli.

Listy do Redakcji

Prawdo do urlopu na żądanie – pytanie od Czytelnika

Jak jest uwarunkowany prawnie urlop na żądanie w systemie urlopów pracowniczych i czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij