Promotor BHP wydanie nr 1-2/2016
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2016

Wydanie katalogowe czasopisma „Promotor BHP”. „Prezentacje 2016” stworzone zostały z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w nim produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. To już 18 edycja katalogu!

Szkolenia

Nie taki diabeł straszny, czyli co warto wiedzieć o szkoleniach BHP?

Organizacja i realizacja szkoleń BHP to nie tylko jeden z ważniejszych obowiązków wynikający z przepisów prawnych, ale również jedno z ważniejszych działań prewencyjnych. Tylko kompetentny, świadomy konsekwencji nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP pracownik jest w stanie prawidłowo identyfikować i oceniać zagrożenia oraz stosować środki eliminujące lub ograniczające zagrożenia, co w końcowym efekcie skutkuje mniejszą liczbą wypadków przy pracy.

Praktyczne aspekty szkoleń BHP

Jednymi z pierwszych osób, z którymi styka się nowo przyjęty pracownik w zakładzie pracy, są pracownik służby BHP, który prowadzi szkolenie wstępne ogólne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przełożony pracownika, który prowadzi szkolenie wstępne stanowiskowe. Sposób, w jaki prowadzone będą te dwa rodzaje szkoleń, ma bezpośredni wpływ na ogólną kulturę bezpieczeństwa w zakładzie, a tym samym na bezpieczeństwo przy wykonywaniu konkretnych prac.

Szkolenie nt. ergonomicznego kształtowania środowiska pracy

Podstawowym celem każdego przedsiębiorcy/pracodawcy jest zysk, liczony najczęściej, chociaż nie zawsze, przy użyciu pieniędzy. Wśród celów szczegółowych na niepoślednim miejscu można natomiast znaleźć wymaganą przez Kodeks pracy szeroko rozumianą dbałość o zdrowie pracowników. Obejmuje ona, poza wieloma różnymi działaniami, przede wszystkim profilaktykę przeciwwypadkową, gdyż wypadek przy pracy to, poza trudno mierzalnymi stratami moralnymi i etycznymi, również ograniczenie zysku.

Jakość i efektywność szkoleń BHP – ewaluacja procesu nauczania

Profesjonalne szkolenie BHP polega na tym, aby uczestnik kursu przyswoił sobie jak najwięcej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy, w jak najkrótszym czasie. Miejsce szkolenia, odpowiednie warunki sal szkoleniowych, odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz wykwalifikowana kadra szkoleniowców to elementy, które znacząco przekładają się na efektywne i dobre szkolenie.

Postępowanie w sytuacji zadławienia (zakrztuszenia)

Zadławienie to stan, w którym drogi oddechowe człowieka zostają zamknięte przez ciało obce, czyli to wszystko, co trafia do ust świadomie bądź nieświadomie, np.: kęs pokarmu, cukierek, guma do żucia, fragment zabawki dziecka. Może wtedy dojść do zaklinowania się go w gardle lub przełyku. Ciała obce o ostrych końcach mogą przy tym wbić się w ścianę przełyku, powodując jej zranienie.

Ochrony oczu

Ochrony oczu

Ochrona twarzy i głowy

Ochrony twarzy i głowy

Ochrony słuchu

Ochrony słuchu

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn dolnych

Ochrony kończyn dolnych

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Narzędzia bezpieczne i inne

Narzędzia bezpieczne i inne

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości

Pomiary i detekcja

Pomiary i detekcja

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Szkolenia, certyfikcja, usługi

Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne

Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij