Promotor BHP wydanie nr 11/2015
Promotor BHP wydanie nr 11/2015

 

Zapraszamy Państwa do listopadowego wydania czasopisma „Promotor BHP”. Najnowszy numer otwiera artykuł głównego specjalisty ds. BHP z firmy Faurecia Automotive Polska S.A. Ponadto w numerze znajdą Państwo ocenę ryzyka kolejki podwieszanej, zagrożenia związane z transportem amoniaku, zmiany w uprawnieniach rodzicielskich w 2016 r., a także analizę wypadku w zakładzie przemysłu mięsnego. Redaktorem honorowym niniejszego wydania jest Piotr Kaczmarek – wiceprezes OSPS BHP.

 

 

 

Temat numeru

Wysokie standardy są nieuniknione – bezpieczeństwo w przemyśle samochodowym

Dynamicznie rozwijający się w Polsce i na świecie przemysł motoryzacyjny niesie ze sobą wiele zagrożeń, ale też, ze względu na bardzo wysoki stopień umaszynowienia, wymusza stosowanie coraz nowocześniejszego pakietu rozwiązań technicznych, a tym samym i bardziej wyrafinowanych norm związanych z bezpieczeństwem pracowników. Nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek rozwiązania kompromisowe i odstępstwa od zasad BHP. Każdy pracownik jest dobrem najwyższym, a jego bezpieczeństwo stanowi priorytet zakładu.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Operator szynowej kolejki podwieszanej – ocena ryzyka

Stanowisko pracy operatora szynowej kolejki podwieszanej KSP znajduje się pod ziemią w kopalni węgla kamiennego. Kolejka podwieszona szynowa z napędem linowym jest urządzeniem dołowym, służącym do transportu materiałów lub ludzi w podziemnych kopalniach.

Bezpieczeństwo - Praca

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych może być realizowany poprzez transport drogowy – ADR, transport kolejowy – RID, transport materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi – ADN, transport morski materiałów niebezpiecznych – IMDG, transport lotniczy materiałów niebezpiecznych – ICAO IT.

Transport substancji niebezpiecznej – amoniak

Amoniak to nieorganiczny związek chemiczny azotu i wodoru, o wzorze sumarycznym NH3. Bezbarwny gaz, lżejszy od powietrza. Jednakże jakimi szczególnymi właściwościami się charakteryzuje? W jakich dziedzinach znalazł zastosowanie? Jak bardzo jest niebezpieczny?

Ocena zagrożenia wybuchem – i co dalej? Cz. II

Pierwsza część oceny zagrożenia wybuchem została opublikowana w numerze 9/2015 „Promotora BHP”. W niniejszym artykule zapraszamy Państwa do kontynuacji omawianego tematu. Dokonanie oceny zagrożenia wybuchem jest podstawą do określenia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego, w tym wymagań techniczno-budowlanych, odnoszących się do pomieszczenia, jak również całego budynku (strefy pożarowej). „To, czy pomieszczenie zostanie zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem, ma dla wymogów bezpieczeństwa niebagatelne znaczenie” [8].

Zbiorowe środki ochrony przed hałasem

Zbiorowe środki ochrony przed hałasem są rozwiązaniami technicznymi ograniczającymi energię wibroakustyczną docierającą do człowieka na drodze jej propagacji od źródła hałasu do stanowiska pracy. Wśród metod zalecanych do stosowania znajdują swoje miejsce pomiędzy metodami redukcji hałasu u źródła a środkami ochrony indywidualnej. Ten podział ma w znacznej mierze charakter czysto podręcznikowy, gdyż zwykle nie uwzględnia zarówno specyfiki środowiska pracy, aspektów ekonomicznych związanych z praktycznym wdrożeniem określonego rozwiązania, jak i czynników ludzkich obejmujących stosowanie się pracowników do zaleceń niezbędnych do tego, aby zastosowane metody zmniejszenia narażenia na hałas były skuteczne.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wypadek przy pracy w zakładzie przemysłu mięsnego

Większość z nas z doświadczenia wie, że proste i szybkie rozwiązania zastępcze najczęściej nie sprawdzają się, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, w których wiedza dotycząca branży i doświadczenie mają duże znaczenie w bezpiecznym wykonywaniu powierzonych czynności. Niniejszy artykuł prezentuje analizę wypadku przy pracy, do jakiego doszło w zakładzie, który uzupełnił braki kadrowe pracownikami tymczasowymi.

Bezpieczeństwo - Szkolenia

Szkolenia BHP – skuteczne narzędzie w prewencji wypadkowej

Czy istnieje złoty środek na zapobieganie wypadkom przy pracy? Na to pytanie każdy behapowiec znalazłby „z marszu” przynajmniej jedną sensowną odpowiedź. Jednakże to pytanie rodzi też głębszą refleksję. Należy zastanowić się, w którym miejscu zaczyna się prewencja wypadkowa. Co może stanowić taki złoty środek tej prewencji?

Dobre praktyki

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w TAURON Wydobycie S.A. Zakładzie Górniczym Janina

Statystyki wypadkowości wskazują jednoznacznie, że zdecydowana większość wypadków przy pracy spowodowana jest tzw. czynnikiem ludzkim, będącym rezultatem popełnianych przez pracowników błędów, postępowania sprzecznego z formalnymi normami bezpieczeństwa oraz świadomie podejmowanego przez nich ryzyka. Fakty te uprawniają do stwierdzenia, że w świetle bezpieczeństwa pracy to człowiek jest „najsłabszym ogniwem” systemu społeczno-technicznego zakładu górniczego.

Prawo

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich od 2016 r.

Z dniem 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem. Nowelizacja wprowadzona Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1268) obejmuje zarówno modyfikację już obowiązujących przepisów, jak i zupełnie nowe regulacje.

Psychologia

Jak przekonać do efektywnych działań na rzecz BHP? Kształtowanie kultury bezpieczeństwa – cz. I

Ludzkie zachowania z jednej strony uzależnione są od kultury BHP organizacji, z drugiej natomiast – to ludzkie zachowania kształtują kulturę, utrwalając pewne przekonania, postawy. Trudna do jednoznacznego zdefiniowania kultura BHP jest jeszcze trudniejsza do zmierzenia. Jak przekonać pracownika do efektywnych działań na rzecz BHP? Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu.

Wydarzenia

Z wizytą we Włoszech

20-25 września br. miał miejsce wyjazd studyjny polskich pracowników służby BHP do Włoch. Celem tego wyjazdu było poznanie na miejscu problemów związanych z pracą włoskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie się z produkcją sprzętu przeznaczonego do prac na wysokości w firmie Faraone.

IV edycja konferencji Promotora BHP – już za nami!

Konferencja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie” odbyła się 28-30 września 2015 r. w Słoku koło Bełchatowa i zgromadziła 95 uczestników. Organizatorem konferencji była redakcja czasopisma „Promotor BHP”.

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij