Promotor BHP wydanie nr 6/2015
Promotor BHP wydanie nr 6/2015

 

Ocena zgodności maszyn tematem wydania. W numerze m.in.: ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora automatu spawalniczego, bezpieczeństwo chemiczne podczas stosowania wodorotlenku sodu, bezpieczna praca z sorbentami, a także prywatna opieka dla pracowników. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Temat numeru

Pora na modernizację maszyny

Czas płynie zawsze do przodu, nie bez wpływu na otaczający nas świat, i stale mamy wrażenie, że płynie, niestety, coraz szybciej. Wszystko się starzeje. Starzeją się cywilizacje, starzejemy się my. Nieubłaganie starzeją się technologie, z których korzystamy na co dzień, starzeją się także maszyny i urządzenia wykonane w tych technologiach. Nie są one już w stanie sprostać wymaganiom naszym, naszych odbiorców, klientów.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora automatu spawalniczego

Operator obsługuje sprzęt spawalniczy do zmechanizowanego spawania metodą MIG/MAG, zawieszony na uniwersalnej suwnicy bramowej. Spawane są różne profile, takie jak: teowniki, ceowniki, kątowniki. Operator wykonuje pracę na hali o powierzchni, kubaturze i oświetleniu zgodnymi z przepisami i normami.

Bezpieczeństwo - Praca

Bezpieczeństwo chemiczne podczas stosowania substancji/mieszanin na przykładzie wodorotlenku sodu

Bezpieczeństwo chemiczne podczas pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi (chemikaliami) jest istotnym problemem. W opracowaniu przedstawione zostały na przykładzie wodorotlenku sodu (NaOH) zasady stosowania, magazynowania, pierwsza pomoc w wypadku kontaktu z NaOH. Wodorotlenek sodu jest nieorganiczną substancją powszechnie stosowaną nie tylko w przemyśle chemicznym, ale także m.in.: do uzdatniania wody, w przemyśle spożywczym, metalurgii, do korekty pH przy oczyszczaniu ścieków.

Sorbenty: rodzaje – prawo i praktyka – procedury bezpieczeństwa

W związku z rozwojem przemysłu i rolnictwa coraz częściej występuje zagrożenie powodowane czynnikami chemicznymi, które wymknęły się spod kontroli. Powstaje więc potrzeba neutralizacji substancji szkodliwych. Substancjami najczęściej powodującymi skażenia i zagrożenia dla środowiska naturalnego są substancje ropopochodne, które mogą tworzyć rozlewiska i zanieczyszczenia wód, gleby oraz infrastruktury drogowej. Rozlewy substancji szkodliwych likwiduje się najczęściej w wyniku ich sorpcji, za pomocą materiałów pochłaniających zanieczyszczenia, zwanych sorbentami.

Zagrożenia występujące na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego

Praca kierowcy samochodu ciężarowego o masie do 40 ton nie ogranicza się wyłącznie do obsługi pojazdu. Cały przebieg usługi transportowej stanowi znacznie obszerniejszy proces. Poza jazdą zasadniczą kierowca odpowiedzialny jest za dokumentację przewozową, regularne sprawdzanie stanu technicznego zarówno samochodu, jak i naczepy, wykonywanie drobnych napraw. Odpowiada również za ładunek, jego stan i ilość (ważne, aby zgadzała się waga/ilość załadowana z rozładowaną), prawidłowe zabezpieczenie towaru na naczepie, np. przy użyciu narożników lub pasów spinających.

Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś – sposoby radzenia sobie z negatywnymi aspektami pracy zmianowej

Praca zmianowa dotyczy coraz większej liczby pracowników, już co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej pracuje w ten sposób. Zamiast koncentrować się wyłącznie na negatywnych aspektach takiego systemu pracy, zastanówmy się, co można zrobić, aby ograniczyć jego niekorzystne konsekwencje.

Prace spawalnicze jako zagrożenie pożarowe w Timken Polska Sp. z o.o. w Sosnowcu

Podstawowe zagrożenia pożarowe występujące w procesach technologicznych związane są ze stosowaniem podwyższonej temperatury. Ma to miejsce w przypadku procesów hartowania i wyżarzania oraz przy oczyszczaniu zużytych olejów w stacjach oczyszczania.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Śmiertelny wypadek przy obsłudze pilarki

W lipcu 2013 r. w zakładzie stolarskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy 55-letniego pracownika obsługującego pilarkę do drewna. Został on uderzony w głowę fragmentem obrabianej deski. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy badający zdarzenie stwierdził, że główną przyczyną wypadku było eksploatowanie maszyny bez klina rozszczepiającego (zainstalowano go dopiero po wypadku, próbując wprowadzić inspektora PIP w błąd), co doprowadziło do odrzutu obrabianego materiału. W wyniku kontroli inspektor skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez pracodawcę i kierownika zakładu przestępstw określonych w art. 155 i 220 Kodeksu karnego.

Praktyczne narzędzia

Zagrożenia psychospołeczne w sektorze bankowym

Zagrożenia psychospołeczne związane są bezpośrednio z doświadczaniem stresu wiążącego się z pracą. Stres zawodowy stanowi możliwą reakcję człowieka w sytuacji, gdy stawiane mu w pracy wymagania i presja nie odpowiadają jego wiedzy i umiejętnościom oraz stanowią wyzwanie dla jego zdolności radzenia sobie w danej sytuacji zawodowej (WHO 2003).

Dobre praktyki

Kilka „ciepłych słów” na temat bezpieczeństwa pracy w fi rmie Instal-Projekt

Instal-Projekt Sp. j. to przedsiębiorstwo o innowatorskim podejściu do produktów i rynku. Od ponad dwóch dekad wytwarza grzejniki, suszarki i grzałki, wykorzystując przy tym nowoczesne linie produkcyjne. Posiada ponad 140 patentów i wzorów przemysłowych, otrzymało 56 nagród i wyróżnień. Instal-Projekt wprowadza ponad 20 nowości w roku, eksportuje swoje produkty na cztery kontynenty. Przez szereg lat swojej działalności fi rma Instal-Projekt wypracowała wiele innowacyjnych rozwiązań, m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo

Prywatna opieka medyczna dla pracowników

Zdrowie to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Utrata zdrowia przez pracownika powoduje nie tylko konsekwencje dla chorującego i jego rodziny, ale także dla jego pracodawcy. Zdrowie pracownika powinno być bardzo istotne dla jego pracodawcy, bowiem zdrowy pracownik wykazuje większą wydajność i wyższy stopień zadowolenia z pracy.

Ergonomia

Ergonomia i wydajność pracowników produkcyjnych linii zautomatyzowanej

Jednym z przejawów unowocześniania procesów technologicznych jest automatyzacja systemów wytwarzania, polegająca m.in. na ograniczeniu pracy ręcznej człowieka i zastąpieniu jej czynnościami o charakterze operatorskim i nadzoru. Stworzenie dobrej, w sensie technologicznym, ekonomicznym i ergonomicznym, linii automatycznej nie jest proste i wymaga uwzględnienia bardzo wielu czynników.

Psychologia

Jak rozmawiać, przekonywać i negocjować

Sytuacje konfliktowe warto rozwiązywać za pomocą negocjacji nastawionych na współpracę. Model ten jest sposobem rozwiązywania konfliktów w oparciu o interesy obu stron, a nie zaproszeniem do walki na stanowiska.

Wydarzenia

Bezpieczna Praca Spawacza po raz trzeci!

Relacja z konferencji zorganizowanej przez czasopismo Promotor BHP

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij