Promotor BHP wydanie nr 1-2/2015
Promotor BHP wydanie nr 1-2/2015

Przedstawiamy Państwu nowe wydanie katalogowe czasopisma "Promotor BHP" – "Prezentacje 2015", które zostało stworzone z myślą o osobach, które odpowiedzialne są za dobór i zakup środków ochrony indywidualnej. Zawarte w katalogu produkty są przyporządkowane poszczególnym działom, co ułatwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych środków ochrony indywidualnej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wydaniem.

Bezpieczeństwo

Narzędzie do szacowania ryzyka psychospołecznego w pracy

Pracownicy, którzy są bardziej zestresowani, przeciętnie pięć dni dłużej rocznie są nieobecni w pracy z powodu choroby, niż ci, u których poziom stresu jest niski. Wydaje się to wystarczającym powodem, aby zarządzanie ryzykiem psychospołecznym stało się dobrą praktyką, wdrażaną powszechnie.

Zastosowanie i rodzaje listy kontrolnej. Przykład listy kontrolnej dla IT

Lista kontrolna (wykaz kontrolny, lista sprawdzająca, checklist) jest prostym narzędziem umożliwiającym kontrolę poprawności. Narzędzie to składa się z serii prostych pytań lub zagadnień – wykazu czynności, przeważnie z „okienkami” do zaznaczania odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Bezpieczne spacery w Farm Frites Poland – listy kontrolne

W grudniowym numerze „Promotora BHP” (nr 12/2014) prezentowaliśmy dobre praktyki, jakie stosuje się w firmie Farm Frites Poland. W niniejszym katalogu mają Państwo możliwość zapoznać się ze stosowanymi listami kontrolnymi: Safety Walk, oraz ZPW. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją również w Państwa zakładach pracy i znacząco ograniczą liczbę wypadków.

Postępowanie w przypadku udaru mózgu (wylewu)

Udar mózgu jest najpoważniejszą chorobą naczyniową mózgu oraz jednym z największych problemów w medycynie. Na całym świecie stanowi on trzecią w kolejności przyczynę zgonów i główny powód niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Zlekceważenie pierwszych objawów udaru może doprowadzić do trwałego kalectwa prowadzącego do niesamodzielności, a często kończy się śmiercią.

Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a

Może się wydawać, że do rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy wystarczy przedstawić prawo jazdy odpowiedniej kategorii i przystępuje się do pracy. Takie przekonanie jest mylne i skutkuje poważnymi konsekwencjami, a instruktaż stanowiskowy to przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy oraz sprawdzenie jego wiedzy i umiejętności.

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera

W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące szkoleń BHP, a także szczegółowo omówiono zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla sprzedawcy-kasjera. Zasady te, w ogólnym zarysie, dotyczą także innych stanowisk pracy.

Artykuł promocyjny

Ochronniki słuchu szyte na miarę

Ochronniki słuchu szyte na miarę

Audyty zachowań

Audyty zachowań

Ochrony oczu

Ochrony oczu

Ochrony twarzy i głowy

Ochrony twarzy i głowy

Ochrony słuchu

Ochrony słuchu

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony dróg oddechowych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn górnych

Ochrony kończyn dolnych

Ochrony kończyn dolnych

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Odzież korporacyjna

Odzież korporacyjna

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony przed upadkiem z wysokości

Ochrony zbiorowe

Ochrony zbiorowe

Narzędzia bezpieczne i inne

Narzędzia bezpieczne i inne

Pomiary i detekcja

Pomiary i detekcja

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Szkolenia, certyfikacja, usługi

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Ratownictwo i pierwsza pomoc

Utrzymanie czystości

Utrzymanie czystości

Drabiny, rusztowania i podesty bezpieczne

Drabiny, podesty i rusztowania bezpieczne


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij