Promotor BHP wydanie nr 12/2014
Promotor BHP wydanie nr 12/2014

 

Odzież korporacyjna tematem wydania. W numerze m.in.: przegląd odzieży ciepłochronnej, druga część artykułu dotyczącego Normy ISO 45001, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika szwalni, wypadki przy obsłudze pras, zmiany w przepisach regulujących badania psychologiczne kierowców, bezpieczeństwo publiczne – prekursory materiałów wybuchowych, a także dobór osób do zawodów trudnych.

 

 

 

Temat numeru

Odzież korporacyjna. Wizerunek – bezpieczeństwo – komfort – integracja

W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem odzieży korporacyjnej. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zagadnieniom praktycznym oraz prawnym, dotyczącym rozważanego tematu.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika szwalni

Szwaczka pracuje w zakładzie odzieżowym, gdzie zajmuje się całym procesem szycia – od otrzymania przygotowanych wykrojów do wykończenia szytej sztuki odzieży. Narzędziami pracy są: maszyna do szycia, nożyczki oraz igły. Przedmioty te stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Bezpieczeństwo - Praca

System zarządzania bezpieczeństwem pracy a problem partycypacji pracowników – cz. II

To druga część artykułu, w którym zajęto się analizą funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w Przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zaprezentowano korzyści dla Przedsiębiorstwa wynikające z uczestnictwa pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem.

XX Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Artykuł przedstawia przebieg i wyniki obrad XX Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Obrady objęły całościowy zakres zagadnień ochrony pracy: bezpieczeństwo techniczne, ochronę zdrowia, ubezpieczenia społeczne, dostosowanie pracowników do nowych technologii, a także politykę zatrudnienia.

Sześć błędnych założeń dotyczących ochrony słuchu

Pomimo rosnącej liczby przepisów mających na celu ochronę pracowników nadal istnieją pewne błędne domniemania w kwestii zagrożeń dla słuchu. Jeśli założenia te nie zostaną sprawdzone, mogą podważyć wszystkie, niewątpliwie skuteczne, zasady programu ochrony słuchu, a nawet doprowadzić do jego utraty.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wypadki przy obsłudze pras

Prasy do obróbki plastycznej metali są bardzo niebezpiecznymi maszynami. Wypadki przy ich obsłudze kończą się najczęściej urazami rąk pracowników. W artykule opisano trzy zdarzenia zaistniałe w zakładach pracy z terenu województwa warmińsko mazurskiego. Ich okoliczności i przyczyny zostały zbadane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Dobre praktyki

Każdy pracownik jest wart zainteresowania. Zarządzanie bezpieczeństwem w Farm Frites Poland

Motto brzmi: „To, co robimy, robimy dobrze. To, co robimy dobrze, zapewne możemy robić lepiej”. Strategia zarządzania firmą uwzględnia zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność, którą realizuje się m.in. poprzez dbanie o pracowników i ich bezpieczeństwo.

Prawo

Bezpieczeństwo publiczne – prekursory materiałów wybuchowych

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej było zawsze przedmiotem troski i zainteresowania ustawodawców. Jednakże w ostatnich latach szczególnie dużo uwagi poświęca się temu tematowi. Rozpowszechnianie niebezpiecznych treści w sieci internetowej stało się na tyle powszechne, że nawet średnio utalentowani chemicy są w stanie w domowych warunkach skonstruować nielegalne materiały wybuchowe z ogólnie dostępnych produktów.

Zakres ingerencji Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do stanowisk pracy o szczególnym charakterze

Emerytury pomostowe przysługują pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze. Decyzje, komu należy się to świadczenie pieniężne, reguluje Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Ustala ona również zakres ingerencji PIP w tym temacie.

Norma ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – wymagania i wytyczne stosowania

W poprzednim numerze „Promotora BHP”zaprezentowano ogólne kwestie dotyczące nowej normy ISO 4500, w niniejszym artykule omówione zostały wybrane wymagania projektu tej normy. Projekt jest na etapie doprecyzowania zapisów i końcowa wersja Normy ISO 45001 może w zdecydowanym stopniu różnić się od przytaczanej i omawianej.

Zmiany w przepisach prawnych regulujących badania psychologiczne kierowców

Od 20 lipca 2014 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2014 r., poz. 937). Jakie zaszły zmiany?

Psychologia

Dobór osób do zawodów trudnych. Psychologiczne aspekty pracy w zawodach o podwyższonym ryzyku zagrożeń – praca na wysokości

Coraz częściej zwraca się uwagę na czynniki psychiczne, które mają wpływ na zachowanie bezpieczeństwa i wysokiej sprawności w procesie pracy. Szczególnie przy pracach niebezpiecznych związanych z dużym narażeniem na stres i zagrożenia warto brać pod uwagę podstawowe aspekty psychologiczne: osobowość, temperament, radzenie sobie ze stresem, a także poziom lęku oraz niepokoju.

Wywiad

Program Bezpieczna Chemia – odpowiedź na potrzeby branży chemicznej

Z Pawłem Zawadzkim, kierownikiem Projektu Programu „Bezpieczna Chemia”, o ideach przyświecających tworzeniu Programu, planach na przyszłość oraz pomysłach na dalszy rozwój rozmawia Natalia Woźny.

Przegląd porównawczy

Przegląd odzieży ciepłochronnej

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij