Promotor BHP wydanie nr 11/2014
Promotor BHP wydanie nr 11/2014

 

Środki ochrony indywidualnej w warsztatach samochodowych podczas prac spawalniczych tematem wydania. W numerze: ocena ryzyka na stanowisku blacharza samochodowego, instruktaż stanowiskowy dla tokarza, zasady tworzenia dobrej prezentacji, detergenty w życiu i prawie europejskim, a także kabiny dla palaczy. W ramach praktycznych narzędzi – algorytm postępowania w przypadku oceny ryzyka mobbingu.

 

Temat numeru

Środki ochrony indywidualnej w warsztatach samochodowych podczas prac spawalniczych

W warsztatach mechanicznych brak jest możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej oraz rozwiązań organizacyjnych, które eliminowałyby ryzyko związane z narażeniem pracowników na promieniowanie oraz gorące odpryski ciał stałych powstające podczas spawania. Z tego powodu w większości przypadków jedynym skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku blacharza samochodowego

Blacharz samochodowy swoje prace wykonuje w zakładzie naprawy pojazdów samochodowych, gdzie przede wszystkim posługuje się ostrymi narzędziami. Narażony jest również m.in. na działanie niebezpiecznych pyłów oraz substancji drażniących. Na jakie jeszcze zagrożenia jest wystawiony oraz na co powinien zwrócić szczególną uwagę w trakcie swojej pracy?

Bezpieczeństwo - Praca

Urządzenia ochronne stosowane w maszynach

W artykule w szerokim kontekście omówiono zagadnienia dotyczące urządzeń ochronnych stosowanych w maszynach na tle ogólnych wymagań w kwestii bezpieczeństwa maszyn.

System zarządzania bezpieczeństwem pracy a problem partycypacji pracowników - cz. I

W artykule zajęto się analizą funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poruszone problemy w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem pracy, w tym: warunkami środowiska i organizacji pracy oraz postawami pracowników.

Pomiar hałasu na stanowiskach pracy

Zadaniem badań nad hałasem jest ustalenie kształtowania się klimatu akustycznego, a jego dokładna znajomość umożliwia ocenę zagrożenia hałasem na danych stanowiskach pracy.

Instruktaż stanowiskowy dla tokarza

Istotą instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy, a tym samym podjęcie działań dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

Bezpieczeństwo - Szkolenia

Zasady tworzenia dobrej prezentacji

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie szkolenie prowadzone "na żywo", które nie jest wspomagane prezentacją. Oto zasady, jakimi warto się kierować, przygotowując prezentację.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wypadek przez przypadek?

Omówiony wypadek powstał w wyniku szeregu zdarzeń "przypadkowych". Najczęściej do wypadków przy pracy dochodzi w wyniku niedociągnięć leżących zarówno po stronie pracodawców, kadry kierowniczej, samych poszkodowanych, jak i właśnie dzięki przypadkowi.

Praktyczne narzędzia

Algorytm postępowania w przypadku oceny ryzyka mobbingu

Wraz ze zmianą liczby i rodzaju zagrożeń występujących w środowisku pracy rośnie liczba metod prewencyjnych i interwencyjnych stosowanych w celu ograniczenia lub wyeliminowania ich niekorzystnego oddziaływania na pracowników. Pomimo wielu, głównie metodologicznych trudności, wprowadza się metody zarządzania bezpieczeństwem, które dotyczą również jego psychospołecznego aspektu.

Prawo

Detergenty w życiu i prawie europejskim

Jesteśmy niemal uzależnienie od nowoczesnych rozwiązań, usprawniających nasze codzienne życie. Niewiele osób decyduje się obecnie na naturalne środki czyszczące, zdecydowanie bardziej skuteczne są detergenty. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ogromny wysiłek muszą zadać sobie producenci tych środków, aby ich produkt mógł zostać wprowadzony na rynek.

Norma ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy mają wieloletnią historię i praktykę. Opracowano już szereg wytycznych i wymagań w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem. Liczne organizacje wdrożyły i doskonalą swoje systemy zarządzania właśnie na podstawie wspomnianych dokumentów.

Ergonomia

Kabiny dla palaczy

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 81, poz. 529) wprowadziła powszechny zakaz palenia dotyczący wszystkich miejsc użytku publicznego. Jednak prawo nie zakazuje palenia tytoniu w ogóle, dlatego też konieczne jest wyznaczenie właściwych miejsc dla palaczy.

Psychologia

Dyskryminacja w środowisku pracy - kariera zawodowa mężczyzn i kobiet

O ile nierówne traktowanie ze względu na rasę, czy religię zdarza się w Polsce stosunkowo rzadko, to z dyskryminacją płci mamy do czynienia bardzo często, choć niekoniecznie w sposób bezpośredni. Problem ten dotyka przede wszystkim kobiet. Przykładem może być nierówna płaca za tak samo wykonywaną pracę.

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij