Promotor BHP wydanie nr 10/2014
Promotor BHP wydanie nr 10/2014

Zagrożenia podczas spawania i cięcia gazowego tematem wydania. W numerze: ocena ryzyka na stanowisku kontrolera połączeń spawalniczych, detekcja gazów przy spawaniu i cięciu metali, medyczne i prawne aspekty zawału serca, analiza wypadku – porażenie prądem. W ramach dobrych praktyk – obserwacja zachowań pracowników i przywództwo przez przykład na podstawie doświadczeń Huty Miedzi „Głogów”.

Temat numeru

Zagrożenia podczas spawania i cięcia gazowego

Praca spawacza wymaga szczególnej ostrożności. Jak wygląda stanowisko i narzędzia do spawania gazowego? Które metody spajania narażają pracownika najbardziej i jakie czynniki stanowią dla niego największe zagrożenie?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kontrolera jakości połączeń spawanych

Kontroler jakości swoje prace wykonuje zarówno na zewnątrz pomieszczeń (duże konstrukcje), jak i w pomieszczeniach. Na jakie ryzyko narażona jest osoba pracująca jako kontroler jakości połączeń spawanych?

Bezpieczeństwo - Praca

Detekcja gazów przy spawaniu i cięciu metali

Poważnym zagrożeniem i jednym z wielu występujących w czasie spawania jest zaburzenie atmosfery w wyniku powstających lub wydostających się do niej niebezpiecznych gazów. Jakie są stosowane systemy detekcji gazów przy spawaniu i cięciu metali?

Charakterystyka zagrożeń technicznych w kopalni podziemnej

Praca w kopalni podziemnej niesie za sobą duże niebezpieczeństwo. Z jakim zagrożeniem wiąże się praca w podziemnych zakładach górniczych? Jak kształtuje się skala narażenia pracowników na zagrożenia techniczne?

Kontrola pod kontrolą – najczęściej spotykane uchybienia w oświacie

Wartościami, do których powinno sprowadzać się pojęcie kontroli, są: bezstronność, fachowość, efektywność i sprawność. Aby wszelkie formy kontroli przyniosły zamierzone efekty, kontrolowany powinien wyciągnąć z niej wnioski, tak, aby w przyszłości nie powtórzyć nieprawidłowości, do których doszło.

Bezpieczeństwo - Zdrowie

Medyczne i prawne aspekty zawału serca

W artykule w sposób przekrojowy i zwięzły przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zawału mięśnia sercowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu medycznego i prawnego tego tematu.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Rażeni prądem

Jak wyglądają statystyki śmiertelnych wypadków zaistniałych na skutek porażenia prądem elektrycznym w branży budowlanej w Polsce w latach 2005-2012? Do jakich zaniechań z zakresu ochrony przeciwporażeniowej dochodzi najczęściej?

Prawo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

ZFŚS – zasady tworzenia oraz rodzaje przyznawanych świadczeń

Zasady tworzenia funduszu socjalnego określa Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm. – zwana dalej Ustawą o ZFŚS). Jeśli pracodawca (lub osoba odpowiedzialna w imieniu pracodawcy) nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z jej przepisami, podlega karze grzywny. Odbywa się to na podstawie wniosku od właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 12a ust. 1 i 2 Ustawy o ZFŚS).

Ergonomia

Ergonomia na stanowisku pracy - spawanie łukiem elektrycznym

Wydatek energetyczny pracy na stanowisku spawacza mieści się w zakresie pracy średnio ciężkiej i ciężkiej. Jakie czynniki ergonomiczne wpływające na pracę pracownika zatrudnionego na stanowisku przeznaczonym do spawania łukiem elektrycznym można wskazać?

Psychologia

Pracoholizm – problem współczesnego świata

Karoshi to zjawisko nagłej śmierci na skutek przepracowania i stresu. Czym jest pracoholizm i jak wygląda psychologiczna sylwetka pracoholika? Jakie stadia uzależnienia od pracy można wskazać? Jakie są skutki takiego uzależnienia?

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij