Promotor BHP wydanie nr 9/2014
Promotor BHP wydanie nr 9/2014

BHP w przemyśle spożywczym tematem wydania. W numerze: ocena ryzyka na stanowisku technologa żywienia, wymagania BHP przy obsłudze frezarek do metalu, bezpieczeństwo pożarowe w magazynach z artykułami spożywczymi, dobre praktyki w Zakładach Chemicznych „Police”. W ramach praktycznych narzędzi – QRQC, czyli Szybka Odpowiedź Sterowania Jakością. Zachęcamy do lektury wywiadu z prezesem OSPS BHP, Markiem Nościuszem. Dodatkowo: przegląd obuwia ochronnego.

Temat numeru

Kierownik w curkowni - bezpieczeństwo pracy

Czy praca kierownika warsztatów mechanicznych, kierownika zmiany, mechanika w dziale mechanicznym oraz głównego energetyka (kierownika działu energetycznego) przy produkcji cukru (kampanii cukrowniczej) może być zakwalifikowana do prac wykonywanych w warunkach szczególnych, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r., nr 8 poz. 43)?

Środki ochrony indywidualnej w przemyśle mleczarskim

W przemyśle mleczarskim wskazać można wiele zagrożeń dla zdrowia pracujących. Z jakimi zagrożeniami powinien liczyć się pracownik branży mleczarskiej? Jakie środki ochrony zarówno produktów, jak i pracowników należy stosować?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku technologa żywienia

Technolog żywienia to osoba, która odpowiada za opracowywanie receptur czy norm zakładowych dla danego wyrobu. Na jakie ryzyko narażona jest osoba pracująca na tym stanowisku? Jakie działania zapobiegawcze należy podejmować, aby zminimalizować poziom ryzyka lub je wykluczyć?

Bezpieczeństwo - Praca

Wymagania BHP przy obsłudze frezarek do metalu

Bezpośredni kontakt rąk operatora z wirującym frezem to jedno z głównych niebezpiecznych wydarzeń występujących podczas obsługi frezarki i prowadzących do urazów. Jakimi zasadami należy się kierować przy pracy z maszyną tego typu? Jakie są najczęstsze źródła zagrożeń wypadkowych przy pracy na frezarkach do metalu?

Bezpieczeństwo pożarowe w magazynach z artykułami spożywczymi

Zagrożenie pożarowe w magazynach determinowane jest rodzajem przechowywanych w nich artykułów. W jaki sposób kształtuje się bezpieczeństwo w magazynach z artykułami spożywczymi?

Bowi Styl - dzianina antyelektrostatyczna z kratką

Bowi-Styl jako producent technicznych wyrobów dziewiarskich jest pionierem wśród polskich przedsiębiorstw branży włókienniczej.

Artykuł promocyjny

COBA Europe - maty podłoge dla obszarów przemysłowych i na stanowiska pracy

Bezpieczne maty podłogowe są powszechnie stosowane w obszarach przemysłowych. Dlaczego? Wśród korzyści z ich użycia można wymienić m.in.: ograniczenie ryzyka wypadków w miejscu pracy, podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochronę sprzętu przed uszkodzeniami. Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej maty na stanowisko pracy? I jakie maty stosować na silnie zabrudzone i intensywnie eksploatowane powierzchnie?

Różnice pomiędzy \"Oceną ryzyka zawodowego\" a \"Oceną ryzyka wybuchu\"

Na kanwie wieloletniego doświadczenia zdobytego na rynkach europejskich dostrzegamy tendencje wśród służb BHP, że Ocena ryzyka zawodowego jest stawiana na równi z Oceną ryzyka wybuchu. Pośród firm i osób zajmujących się zawodowo sporządzaniem Oceny ryzyka wybuchu obowiązują różne trendy i sposoby podejścia do zasad ich sporządzania. Jedną z metod wykorzystywanych do analizowania oraz szacowania ryzyka wybuchu jest metoda ilościowa i jakościowa. Sposoby szacowania ryzyka pozwalają wytypować i określić zakres oraz poziom niebezpieczeństwa, ale nie gwarantują usunięcia źródła zapłonu. Artykuł ten ma na celu wskazanie różnic pomiędzy Oceną ryzyka zawodowego a Oceną ryzyka wybuchu oraz określenie właściwych metod i sposobów sporządzenia Ocen ryzyka wybuchu.

Praktyczne narzędzia

QRQC - Quick Response Quality Control, czyli Szybka Odpowiedź Sterowania Jakością

QRQC – Quick Response Quality Control, czyli Szybka Odpowiedź Sterowania Jakością, to narzędzie, które z powodzeniem może być wykorzystane do wyeliminowania niezgodności w obszarze BHP (wypadki, awarie maszyn, zdarzenia potencjalnie wypadkowe itp.)

Dobre praktyki

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – sukcesy i problemy

W oparciu o normę krajową i standard międzynarodowy w grudniu 2003 roku podjęto decyzję o wprowadzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Jak kształtowało się wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

Wywiad

Przyszłość zawodu BHP – samorząd zawodowy?

Z Markiem Nościuszem, prezesem OSPS BHP, o możliwości utworzenia samorządu zawodowego i izby zawodowej pracowników służby BHP oraz o związanych z tym konsekwencjach rozmawia Natalia Woźny.

Ergonomia

Elektromonter linii niskiego i średniego napięcia

Elektromonter swoją pracę wykonuje poza pomieszczeniami zamkniętymi, co wiąże się z jego ekspozycją na warunki atmosferyczne. Na jaki inny rodzaj ryzyka narażona jest osoba pracująca przy liniach napowietrznych niskiego i średniego napięcia?

Przegląd porównawczy

Obuwie - klasyfikacja, znakowanie i wymagania

Normy europejskie EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347 określają, na jakie typy dzieli się obuwie zapewniające ochronę przed zagrożeniami w środowisku pracy. Jakie zatem wskazuje się rodzaje obuwia? Jaka jest różnica pomiędzy obuwiem bezpiecznym, ochronnym a obuwiem zawodowym?

Przegląd - Obuwie ochronne

Wydarzenia

Wydarzenia

Z wizytą na Litwie

„Litwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie (…)” – czytamy w pierwszych wersach „Pana Tadeusza”. Jak zatem kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracy kształtują się na Litwie? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał Ryszard Bryła w ramach wyjazdu studyjnego polskich pracowników służby BHP do Republiki Litewskiej.

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij