Promotor BHP wydanie nr 7-8/2014
Promotor BHP wydanie nr 7-8/2014

 

BHP w górnictwie – temat wydania. W numerze: zagrożenia metanowe, zintegrowany system zarządzania w górnictwie węglowym, ocena ryzyka zawodowego dla sapera, ochrona wzroku i twarzy spawacza, oraz wypadki w zakładach górniczych. Radzimy na co zwrócić uwagę w przypadku kupna odzieży roboczej i ochronnej oraz jak udzielać urlopów wypoczynkowych. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z przeglądem ochron oczu i twarzy.

 

Temat numeru

Zagrożenie metanowe

Podstawową częścią gazów kopalnianych jest metan. Obecność metanu w powietrzu kopalnianym naraża na duże niebezpieczeństwo osoby pracujące w kopalnianych podziemiach, jak i stwarza zagrożenie dla samej kopalni. Metan bowiem, będąc gazem palnym, zmieszany w odpowiednim stosunku z powietrzem, daje mieszaninę wybuchową.

Zintegrowany system zarządzania w górnictwie węglowym

Wśród przedsiębiorców w ostatnim dziesięcioleciu popularne stało się posiadanie Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm dotyczących zarządzania jakością, bezpieczeństwem i zarządzania środowiskowego. Dotyczy to również przedsiębiorców górniczych wydobywających węgiel kamienny. Górnictwo jest branżą, w której sprawy bezpieczeństwa zawsze powinny być kwestią priorytetową, dlatego systemowe podejście do zarządzania tym obszarem powinno stanowić nie tylko wolną wolę przedsiębiorców, ale nawet być ich obowiązkiem prawnym.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego dla sapera

Saper myli się tylko raz. Z jakim ryzykiem wiąże się wykonywanie jednego z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata? Jakie czynności w trakcie swojej pracy wykonuje saper? Jakie środki ochrony indywidualnej wykorzystuje w codziennej pracy?

Bezpieczeństwo - Praca

Ochrona wzroku i twarzy spawacza

Procesy spawalnicze wiążą się ściśle z odpowiednim przygotowaniem stanowiska pracy, zastosowaniem odzieży roboczej, jak i użyciem właściwej ochrony oczu oraz twarzy. Nie bez znaczenia są zatem przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które niejednokrotnie pozwalają ustrzec spawacza przed różnego rodzaju urazami, mogącymi wpłynąć na jego dalsze zdrowie i życie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zranienia ostrymi narzędziami

W artykule przedstawiono praktyczne porady związane ze zranieniami ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Wykonywanie iniekcji, porządkowanie stanowiska pracy, usuwanie ostrego sprzętu to niektóre z czynności, których przeprowadzanie może prowadzić do zranień.

Bezpieczeństwo - artykuł promocyjny

Dyneema - świetna alternatywa wobec nylonu, ale...z niejednym \"ale\"

Bezpieczeństwo - Praca

Na co zwrócić uwagę w przypadku kupna odzieży roboczej i ochronnej?

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy odzież ochronną zdefiniowaną w normie PN-EN 340 jako okrywającą lub zastępującą odzież osobistą, spełniającą warunek zapewnienia ochrony przed jednym zagrożeniem lub wieloma zagrożeniami; jej celem jest zminimalizowanie groźby urazu lub uszczerbku na zdrowiu człowieka.

Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie a wypadkowość

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kulturą bezpieczeństwa, która to stanowi część pojęcia „kultura organizacyjna”. Czym zatem jest kultura bezpieczeństwa pracy? Jakie czynniki sprzyjają kształtowaniu kultury bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Wypadki w zakładach górniczych

W artykule przedstawiono podstawowe zagrożenia w górnictwie oraz omówiono dwa wypadki, do których doszło przy pracy z przenośnikami taśmowymi. Przy omówieniu zagadnienia autorzy skorzystali m.in. z materiałów przygotowanych przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

Prawo

Jak udzielać urlopów wypoczynkowych?

Przepisy prawne należy stale śledzić. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące tego, jak należy udzielać urlopów wypoczynkowych.

Ergonomia

Obciążenie pracą na stanowisku stolarza meblowego

Obciążenie fizyczne stolarza meblowego jest bardzo duże. Wynika ono głównie z konieczności przyjmowania wymuszonych, niewłaściwych pozycji ciała. Nieprawidłowe ułożenie ciała wynika między innymi z pracy przy użyciu nieergonomicznych maszyn i narzędzi.

Psychologia

Źródła stresorów psychofizycznych w służbie wojskowej

Po odpowiednim przygotowaniu żołnierza do wykonywania zadań w środowisku walki należy objąć go dodatkowym programem zapobiegającym powstawaniu psychicznych urazów. Stan ciągłego stresu stanowi główny element, któremu ulega walczący żołnierz. Jakie źródła stresorów psychofizycznych można wskazać w służbie wojskowej?

Felieton

Roma locuta - causa finita?

Autor przedstawia w tekście własne przemyślenia dotyczące ważnych aspektów, które pojawiają się w teorii i w praktyce i związane są z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przegląd porównawczy

Dobór i stosowanie środków ochrony oczu i twarzy

Urazów oczu uniknąć można poprzez stosowanie we właściwy sposób odpowiednich środków ochronnych. Na jakie kategorie można podzielić środki ochronne oczu i twarzy? Jakie parametry wpływają na komfort stosowania tych środków?

Przegląd - Środki ochrony oczu i twarzy

Wydarzenia

Wydarzenia


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij