Promotor BHP wydanie nr 6/2014
Promotor BHP wydanie nr 6/2014

Dostosowanie pomieszczenia do prawa ppoż. to główny temat wydania. Dodatkowo polecamy artykuły: ocena ryzyka na stanowisku strażaka, produkcja surowic i szczepionek w aspekcie szkodliwych czynników biologicznych, analiza zagrożeń występujących przy cięciu plazmowym, czy środki ochrony indywidualnej dla strażaka. Na uwagę zasługuje artykuł omawiający zaktualizowane przepisy prawne, które wyznaczają zasady wprowadzania do obrotu ŚOI.

Temat numeru

Dostosowanie pomieszczenia biurowego do prawa ppoż.

Bezpieczne pomieszczenie pracy to podstawowy wymóg poparty polskim prawem. Na to pojęcie składają się różne aspekty prawne, techniczne, organizacyjne. W artykule autor skupił się na jednym z nich – bezpieczeństwie pożarowym.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku strażaka

Akcje ratowniczo-gaśnicze prowadzone są zarówno w budynkach, jak i w terenie otwartym. Prace strażaka wykonywane są często w ciasnych przestrzeniach na wysokości oraz w środowisku zanieczyszczonym głównie substancjami żrącymi, trującymi i wybuchowymi.

Bezpieczeństwo - Praca

Wpływ czynnika ludzkiego na zapobieganie wypadkom przy pracy

Statystyki przyczyn wypadków przy pracy wskazują, że najsłabszym ogniwem systemu społeczno-technicznego był i pozostaje człowiek, natomiast dotychczasowe, zdominowane podejściem technicznym metody projektowania i organizowania bezpieczeństwa są niewystarczająco skuteczne.

Bezpieczeństwo strażaka. Środki ochrony indywidualnej

Autor omawia podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną służby strażaków, w tym szerzej tematykę dotyczącą środków ochrony indywidualnej.

Artykuł promocyjny

Polsko-niemiecka konferencja VdS "Systemy ochrony przeciwpożarowej" odbędzie się na początku września w Warszawie

Bezpieczeństwo - Praca

Produkcja surowic i szczepionek a szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne

Produkcja leków krwiopochodnych oraz enzymów i szczepionek w branży farmaceutycznej niesie za sobą występowanie szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych. W jaki sposób należy ograniczać narażenie na szkodliwe dla zdrowia czynniki biologiczne? Jakie środki powinno się stosować?

Zmechanizowane cięcie plazmowe. Analiza zagrożeń

W celu podwyższenia bezpieczeństwa pracy przy zmechanizowanym cięciu plazmowym należy m.in. przeanalizować czynniki, które nie są ściśle związane z rzeczywistym procesem cięcia. Są to wszystkie czynności, które dotyczą przygotowania danych elementów do cięcia, jak i czynności konserwacji oraz czyszczenia urządzenia plazmowego.

Nakładarka lakierów. Instruktaż stanowiskowy dla lakiernika

Omówienie warunków pracy z uwzględnieniem elementów pomieszczenia pracy i stanowiska roboczego, ze wskazaniem przebiegu procesu pracy, czy przygotowanie wyposażenia roboczego do wykonywania określonego zadania to tylko niektóre z wytycznych prawidłowo przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego. Jak zatem powinien wyglądać ramowy program szkolenia dla lakiernika pracującego przy nakładarce lakierów?

Artykuł promocyjny

Czy w Twojej firmie używa się wózków widłowych?

Bezpieczeństwo - Praca

Ryzyko narażenia na działanie czynników chemicznych

Zagrożenie szkodliwym oddziaływaniem substancji i mieszanin chemicznych występuje na różnych stanowiskach, niemalże we wszystkich gałęziach branży przemysłowej, jak np.: w laboratoriach chemicznych, w magazynach, na stacjach benzynowych czy w laboratoriach medycznych. Silne i inwazyjne działanie takich substancji czy mieszanin można wskazać w przemyśle petrochemicznym i chemicznym.

Dobre praktyki

Optymalizacja procesów BHP

Zarządzanie w procesie biznesowym polega na kierowaniu komórkami organizacyjnymi, jak i pojedynczymi działaniami. Czym zatem jest proces biznesowy? Jak wygląda optymalizacja procesów BHP?

Ergonomia

Dyspozytor medyczny

Dyspozytor medyczny stanowi kluczową część systemu, jakim jest Państwowe Ratownictwo Medyczne. Na stanowisku dyspozytora medycznego mogą pracować osoby, które powinny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego.

Prawo

Zasady wprowadzania do obrotu ŚOI - zmiana przepisów

Nowelizacja przepisów prawnych, które regulują obrót środków ochrony indywidualnej, spowodowała polepszenie spójności regulacji prawnych w danych krajach Unii Europejskiej.

Psychologia

Skuteczne szkolenia BHP. Elementy wywierania pozytywnego wpływu

Bardzo ważnym kluczem w prowadzeniu skutecznego szkolenia jest osoba samego wykładowcy. To od niego zależy atrakcyjność prowadzonego szkolenia. Ponadto podczas prowadzenia szkoleń ważne jest wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, a także dobranie odpowiednich metod szkoleniowych. Wśród pomocy szkoleniowych można wskazać arkusze z ćwiczeniami, teksty rozporządzeń, filmy czy prezentacje slajdowe.

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij