Promotor BHP wydanie nr 5/2014
Promotor BHP wydanie nr 5/2014

Za nami Sawo, największe targi branży BHP w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas Targów na stoisku „Promotora BHP” można było nie tylko porozmawiać z redakcją i otrzymać czasopismo. Rozdawaliśmy prezenty, które ufundowali nasi partnerzy: MSA, Filter Service, Jusky, Cerva, JS Gloves oraz Samprey’s. Umożliwialiśmy szerszy kontakt z „Promotorem BHP” dzięki mobilnej aplikacji. Zachęcam do przeczytania pełnej relacji na str. 56. Szacuje się, że w polskich zakładach 70% wypadków w zakładach produkcyjnych ma związek z obsługą maszyn. Podczas audytów bezpieczeństwa można jednak zauważyć, że zgodność z wymaganiami zasadniczymi i minimalnymi wciąż pozostawia wiele do życzenia. Dlatego bezpieczną pracę przy obsłudze maszyn uczyniliśmy tematem tego wydania (Bezpieczna praca przy maszynach. Maszyny do obróbki skrawaniem, str. 6). Nie wystarczy jednak zadbać tylko o bezpieczeństwo techniczne, bowiem czynnik ludzki odgrywa w systemie bezpieczeństwa niemałą rolę. Jak skutecznie zmotywować do bezpiecznej pracy; czy lepiej karać, czy nagradzać? Praktyczne rozwiązanie służące do budowania motywacji pokazujemy w artykule Lepszy kij czy marchewka? Czyli motywacja w BHP (str. 41). Dbając o wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w branży BHP, już pod koniec maja zapraszamy Państwa na konferencję „Promotora BHP” pod tytułem „Safety manager. Praktyczne narzędzia”. Więcej informacji znajdą Państwo na str. 5. Do zobaczenia na konferencji!

Temat numeru

Bezpieczna praca przy maszynach. Maszyny do obróbki skrawaniem

Autor przedstawia w artykule podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn do obróbki skrawaniem.

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku operatora walca drogowego

Czynnością wykonywaną przez operatora walca drogowego jest obsługa maszyny. Stosowane materiały i środki pracy na niniejszym stanowisku pracy to: paliwo, opary asfaltu, woda i lekki walec drogowy.

Bezpieczeństwo - Praca

Klasyfikacja hałasu

Hałas to wszelkie niepożądane, dokuczliwe, nieprzyjemne lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, wprawionych w ruch cząsteczek powietrza, które oddziałują m.in. na organ słuchu. Odbiór wrażeń słuchowych determinowany jest w dużym stopniu przez częstotliwość dźwięku.

Środki ochrony indywidualnej - ochrona głowy

Współczesny przemysł, taki jak np. górnictwo, energetyka, budownictwo, leśnictwo, to wiele stanowisk i miejsc pracy generujących zagrożenia dla głowy pracownika. Do tych zagrożeń zaliczamy nie tylko możliwość urazów mechanicznych głowy, ale także zagrożenia dla wzroku i słuchu pracownika. Dlatego ważnym elementem ochrony głowy jest właściwy dobór środków ochrony indywidualnej chroniących przed tymi zagrożeniami. Dobór ten powinien uwzględniać możliwość jednoczesnego użytkowania tych ochron, i to zarówno pod kątem ich skuteczności, ergonomii, jak również bezkolizyjności.

Jak chronić ręce pracowników zatrudnionych w branży motoryzacyjnej?

W zależności od zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych czynności zawodowych swoje zastosowanie znaleźć mogą różne typy rękawic ochronnych, w niektórych sytuacjach charakteryzujące się wieloma właściwościami ochronnymi, tj. w zakresie różnych zagrożeń. Czym należy się kierować, wybierając rękawice dla branży motoryzacyjnej?

Konferencja "Promotora BHP": "Safety manager. Praktyczne narzędzia"

Zapraszamy na konferencję „Promotora BHP”: „Safety manager. Praktyczne narzędzia”, która odbędzie się 28-30 maja 2014 r. w Lwówku Śląskim w pałacu Brunów.

Stanowiska pracy zagrożone pyłem - ocena narażenia i analiza ryzyka

Wiodącym źródłem zanieczyszczenia powietrza cząstkami pyłu jest przede wszystkim działalność człowieka w sferze produkcji przemysłowej. Prawie każdemu procesowi przemysłowemu towarzyszą mniejsze lub większe miejscowe zanieczyszczenia pyłowe, powstające podczas operacji obróbczych, wydobywczych, przeładunkowych, przetwórczych i innych.

Instruktaż stanowiskowy dla magazyniera

Przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania, próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora czy samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora to tylko niektóre etapy instruktażu stanowiskowego dla magazyniera.

Zarządzanie ŚOI - automatyczne dystrybutory artykułów BHP

Samoobsługowa dystrybucja artykułów z pełną kontrolą dostępu stała się ostatnio bardzo popularna jako element organizacji produkcji wielu firm. Automatyczne dystrybutory, zapewniając znaczne podwyższenie kultury pracy, zwiększając jej wydajność, bezpieczeństwo, a na końcu dając redukcję kosztów, stały się prawdziwą alternatywą dla klasycznych magazynów, narzędziowni, składzików czy szafek zamykanych na klucz.

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Śmiertelne porażenie pomocnika operatora wózka jezdniowego

Pomimo wielu kampanii informacyjnych prowadzonych przez Urząd Dozoru Technicznego czy Państwową Inspekcję Pracy dochodzi do wielu wypadków przy pracy z zastosowaniem urządzeń mechanicznych w transporcie wewnątrzzakładowym.

Dobre praktyki

Lepszy kij czy marchewka? Czyli motywacja w BHP

Nad bezpieczeństwem należy pracować zarówno w organizacji, jak i poza nią! W jaki sposób zatem powinno się motywować pracowników do bezpiecznego funkcjonowania w środowisku pracy oraz na polu prywatnym? Jakie działania sprzyjają propagowaniu postaw działania w zgodzie z BHP?

Ergonomia

Ergonomia w handlu

Elementem nieodłącznie towarzyszącym pracy w handlu jest obciążenie fizyczne, w tym m.in. przyjmowanie nienaturalnych pozycji ciała, dźwiganie ciężarów, które stanowią poważny czynnik ryzyka uszkodzeń i dolegliwości układu ruchu.

Prawo

Wynagrodzenie za nadgodziny

Kwestie prawidłowego rozliczenia pracy w godzinach nadliczbowych nadal przysparzają wiele trudności w praktyce. Rozliczenie takiej pracy wymaga ustalenia liczby godzin normalnego wynagrodzenia i dodatków, które należy wypłacić pracownikowi. Kolejny krok to prawidłowe ustalenie podstaw naliczeń wynagrodzenia i dodatków, czyli wartości, jakie ma otrzymać pracownik do wypłaty.

Psychologia

Stres psychofizyczny zewnętrzną przyczyną wypadku

Stres psychiczny (psychologiczny) oznacza stan wzmożonego napięcia nerwowego będącego reakcją na działanie negatywnych bodźców fizycznych lub psychicznych. Wypadki, które są określane jako tzw. nagłe przypadki medyczne (np. zawał mięśnia sercowego), stanowią w Polsce ok. 17 proc. wszystkich wypadków badanych przez inspektorów pracy. Należy zauważyć, iż nie wszystkie tego typu wypadki zgłaszane są do PIP, na co wyraźnie wskazuje orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij