Promotor BHP wydanie nr 4/2014
Promotor BHP wydanie nr 4/2014

Trzymają Państwo w rękach nasze specjalne wydanie przeznaczone na targi SAWO. Podczas targów zapraszam do odwiedzenia naszego stoiska nr 89 w hali 3. Zapraszam również na uroczystość wręczenia statuetki „Wysoki poziom”, którą przyznajemy firmie Secura B.C. w jubileuszowym, 30. roku jej działalności. Wręczenie odbędzie się pierwszego dnia targów, podczas konferencji „Kultura bezpieczeństwa pracy w ograniczeniu ryzyka”. W tym numerze prezentujemy przegląd porównawczy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (str. 92). W przeglądzie znajdą Państwo dokładne i obiektywnie opisane cechy aż 40 produktów. Mamy nadzieję, że to zestawienie pomoże Państwu w wyborze odpowiedniego sprzętu dla pracowników. W tym roku w naszym czasopiśmie systematycznie staramy się ukazywać praktyczne działania, które pozwalają na budowanie kultury bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Dlatego przedstawiamy kolejne najlepsze systemowe rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa, tym razem w firmie Nutricia (Komunikacja w systemie bezpieczeństwa, str. 68). Jeśli interesuje Państwa właśnie wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk dotyczących zapewniania bezpiecznych warunków pracy, zapraszamy na kolejną konferencję „Promotora BHP” z cyklu „Praktyczne narzędzia”. Konferencja „Safety manager. Praktyczne narzędzia” odbędzie się 28-30 maja 2014 r. w pałacu Brunów w Lwówku Śląskim, zaś jej głównym trzonem będą: case studies prezentowane przez specjalistów z firm produkcyjnych, wycieczka techniczna do zakładu oraz warsztaty z bezpieczeństwa opartego na zachowaniach (więcej na str. 12). Do zobaczenia!

Temat numeru

Aspekty prawne związane z występowaniem szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych w miejscu pracy

Wśród szkodliwych czynników biologicznych, które są przyczyną m.in. chorób alergicznych, wskazać można zarówno drobnoustroje, jak i mikro- i makroorganizmy. Jakie środki powinny być stosowane przez pracodawcę, aby skutecznie chronić pracownika przed działaniem szkodliwych czynników biologicznych?

Bezpieczeństwo - Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika laboratorium chemicznego

Stanowisko pracy pracownika laboratorium chemicznego znajduje się w laboratorium, granice użytkowania stanowiska pracy sprowadzają się do laboratorium chemicznego i magazynu chemikaliów. Na jakie zagrożenia narażona jest osoba pracująca w laboratorium chemicznym?

Bezpieczeństwo - Praca

Bezpieczeństwo pracy a osoby niesłyszące

W Polsce spośród 38,2 milionów mieszkańców wskazać można niemal 850 tysięcy osób z różnego rodzaju wadami słuchu. Oznacza to, że wady słuchu występują średnio u 7 osób na każdy tysiąc w populacji w wieku 15-70+ lat.

Zagrożenia chemiczne – obuwie ochronne

Współczesne środowisko pracy coraz częściej „wypełnione jest” czynnikami chemicznymi. Wykorzystanie czynników chemicznych, a w związku z tym także ryzyko coraz częstszego narażenia na nie, jest czasem bagatelizowane. Funkcjonowanie w środowisku branżowym całkowicie niezrozumiałego przekonania, iż zagrożenie chemiczne występuje tylko i wyłącznie w przemyśle chemicznym i w branżach z nim bezpośrednio związanych, powoduje częste lekceważenie tego zagrożenia, co może mieć duży wpływ na zdrowie pracowników, a nawet na ich życie. Konsekwencją takiej ignorancji są częste przypadki niewłaściwego wyposażania pracowników w odzież ochronną i obuwie ochronne zabezpieczające pracowników przed czynnikami chemicznymi.

Praca w przestrzeniach zamkniętych a BHP

Artykuł zawiera wymogi, które należy zrealizować w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas organizowania i prowadzenia robót w przestrzeniach zamkniętych (kanałach, studniach lub studzienkach), do których wejście odbywa się poprzez włazy, otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.

Ratownik w zakładzie pracy – prawidłowe wyposażenie

Sprzęt przekazany do użytku pracownikom odpowiedzialnym za udzielanie pierwszej pomocy powinien być dostosowany do zagrożeń wynikających z charakterystyki wykonywanej pracy.

Projektowanie systemów rozmieszczenia oznakowań bezpieczeństwa

Opracowanie skutecznej koncepcji rozmieszczenia oznakowania wymaga znajomości obowiązujących przepisów, dogłębnej analizy zagrożeń, specyfiki danego zakładu pracy oraz powinno posiadać pewien pierwiastek twórczego podejścia.

Przenośne mierniki gazów – cz. III Eksploatacja

Prawidłowe prowadzenie pomiaru jest głównym elementem zachowania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac w strefach zagrożonych. W artykule przedstawiono najważniejsze i wybrane informacje, które mają zwrócić uwagę na problematykę prawidłowego prowadzenia pomiarów z użyciem mierników gazów.

Gazy techniczne Identyfikacja – magazynowanie – transport – użytkowanie

W artykule przedstawione są w sposób przekrojowy zagadnienia techniczne i organizacyjne związane z identyfikacją,magazynowaniem, transportem oraz stosowaniem w praktyce przenośnych zbiorników na gazy techniczne.

Artykuł promocyjny

Lęk wysokości

Bezpieczeństwo - Analiza wypadku

Podnieść – jak to łatwo powiedzieć

Przepisy BHP mają za zadanie strzec bezpieczeństwa pracowników. Aby uniknąć zagrożenia, należy stosować się do niniejszych przepisów. Niestety pracownicy często omijają zasady bezpiecznej pracy, co staje się bezpośrednią przyczyną powstawania niebezpiecznych sytuacji.

Zarządzanie

System zarządzania bezpieczeństwem pracy i podwykonawcy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest ściśle związane z całym procesem nadzorowania podejmowanych działań, dostarczania wyrobów i usług w celu wyeliminowania zagrożeń, a w przypadku zagrożeń, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować, ograniczenia ich do poziomu akceptowalnego, poprzez podejmowanie szeregu działań o charakterze organizacyjno-technicznym.

Dobre praktyki

Komunikacja w systemie bezpieczeństwa

W firmie NUTRICIA Polska Sp. z o.o. istnieje między innymi łatwy do zapamiętania kod kolorystyczny, który nawiązuje do sygnalizacji ulicznej (kolor czerwony – wypadek, kolor żółty – sytuacja potencjalnie wypadkowa, kolor zielony – usprawnienie). W niniejszym artykule przedstawiono wybrane dobre praktyki organizacji.

Prawo

Jak udzielać urlopów macierzyńskich i wychowawczych

Od 17 czerwca 2013 r. został wydłużony o 2 tygodnie dodatkowy urlop macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wprowadzono także możliwość skorzystania z nowego urlopu rodzicielskiego. Zmiany obejmują także zasady udzielania urlopu wychowawczego, mianowicie od 1 października 2013 r. może być on wykorzystywany w 5 częściach – w tym przez 4 miesiące oboje rodzice mogą sprawować tę opiekę wspólnie.

Wywiad

Ochrony dróg oddechowych Nie wystarczy dać – należy dobrać

Gdy górnik po skończonej szychcie wchodzi do windy w półmasce, to znaczy, że w ogóle zapomniał o tym, że ma ją nałożoną, a więc nie powoduje ona żadnego dyskomfortu. Co można zrobić, by każdy pracownik mógł zapomnieć o tym, że ma na sobie półmaskę? O tym rozmawiamy z Włodzimierzem Piłacińskim, Prezesem Zarządu firmy Secura B.C.

Ergonomia

Ergonomia pracy na stanowisku fizjoterapeuty

Fizjoterapia jest ściśle związana z ergonomią, najczęściej poprzez wykorzystanie zasad ergonomii w działaniach profilaktycznych. Znacznie mniej niestety wiadomo o ergonomii samego stanowiska pracy fizjoterapeuty, a nie jest ono przecież wolne od czynników ryzyka urazów bądź dolegliwości ze strony układu ruchu.

Psychologia

Praca przy linii produkcyjnej – diagnoza zagrożeń psychofizycznych

Powinno się zapobiegać wykonywaniu przez pracowników monotonnej, jednostajnej pracy przez czas dłuższy niż 3 godziny dziennie. Należy zaplanować i zorganizować zadania tak, aby każdy pracownik podczas pracy miał do wykonania jak najbardziej zróżnicowane czynności. Praca powinna być zaplanowana w taki sposób, aby co pewien czas umożliwiać pracownikom odpoczynek lub wykonywanie innych rodzajów czynności.

Przegląd porównawczy

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości – normy

Czym są środki ochrony indywidualnej (dalej: ŚOI) chroniące przed upadkiem z wysokości? Z czego się składają? Jakim normom odpowiadają oraz jak należy o nie dbać i z nich korzystać? W artykule postaram się przybliżyć zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń, których zadaniem jest chronić przed jednym z najpoważniejszych zagrożeń w pracy – upadkiem z wysokości.

Ochrona przed upadkiem z wysokości – UPRZĘŻE I SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

Kryteria oceny(parametry określające szelki bezpieczeństwa).

Ochrona przed upadkiem z wysokości – LONŻE

Kryteria oceny (parametry określające lonże).

Wydarzenia

Wydarzenia

Flesz

Flesz


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij