Niestety, ciągły wzrost konkurencyjności produktów BHP wiąże się często z obniżeniem ich jakości. Co za tym idzie, pojawiają się wyroby niespełniające wymagań dyrektywy, mimo posiadania przez ich producentów lub importetów certyfikatów oceny typu.

Komisja Europejska podjęła prace zmierzające do nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG [w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej. Nowe rozporządzenie odnoszące się do obrotu środków ochrony indywidualnej zostało przedstawione z końcem grudnia 2013 roku. W artykule dr inż. Adam Pościk z CIOP PIB omówił najważniejsze zmiany wprowadzone do znowelizowanych przepisów.

Całość artykułu dostępna: tutaj