Ponad 100 uczestników z branży spożywczej, chemicznej, motoryzacyjnej, metalurgicznej, elektrotechnicznej, metalowej i innych wzięło udział w jubileuszowej 50. Konferencji Technicznej Axon Media, która odbyła się pod koniec kwietnia w Krakowie.

Tematem przewodnim były nowości i skuteczne rozwiązania zapewniające ciągłość produkcji. Już kilka tygodni wcześniej przed planowaną datą Konferencji Technicznej „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” w Krakowie nie było wolnych miejsc. Rozeszły się na pniu. To było jedno z większych w tym roku wydarzeń Axon Media poświęconych wymianie wiedzy i doświadczeń z zakresu nowoczesnego i efektywnego Utrzymania Ruchu, redukcji kosztów, kontroli i predykcji zdarzeń w procesie wytwarzania. W konferencji uczestniczyło ponad 100 słuchaczy. Byli to m.in. pracownicy pionu technicznego, produkcyjnego, jakości, serwisu, zakupów, badań i rozwoju, a także prezesi, właściciele i dyrektorzy zakładów produkcyjnych.

Bogaty program konferencji zapewnili eksperci z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu goście wydarzenia mogli zapoznać się z przykładem dobrych praktyk inżynierskich i produkcyjnych stosowanych w największych firmach ich branży.

Po prelekcjach odbyły się praktyczne warsztaty poświęcone ultradźwiękowemu monitoringowi maszyn oraz skutecznej diagnozie parku maszynowego na podstawie pomiarów drgań.

Organizator konferencji, firma Axon Media Group, zaprasza do rejestracji na najbliższe spotkania: 16 maja w Gdyni, 24 maja w Poznaniu i 14 czerwca w Lublinie. Program i zapisy: www.konferencjetechniczne.pl Udział jest bezpłatny.