W Rzeszowie uczczono pamięć ofiar wypadków przy pracy. Ponad 150 osób uczestniczyło w ogólnopolskiej konferencji.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work) – święto obchodzone corocznie 28 kwietnia, proklamowane w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych.
W Polsce święto obchodzone jest od 2003 roku na mocy uchwały Sejmu RP. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nawiązuje bezpośrednio do akcji MOP na rzecz poprawy warunków pracy.

W ramach obchodów rzeszowski Oddział ZUS wspólnie z Państwową inspekcją Sanitarną oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP
zorganizował Ogólnopolską Konferencję.

„Celem realizowanego przedsięwzięcia jest promowanie ochrony pracy i zdrowia w pracy,
popularyzację prawa i bezpieczeństwa pracy a także zwrócenie roli ubezpieczeń społecznych w życiu każdego z nas.
Konferencja od kilku lat stanowi merytoryczne i praktyczne wsparcie pracodawców w zakresie budowy kultury bezpieczeństwa pracy.
Poszczególni prelegenci motywują przedsiębiorców do rozwoju oraz tworzenia bezpiecznych miejsc pracy z wykorzystaniem wsparcia
instytucji administracji publicznej oraz organizacji otoczenia biznesu. Zależy nam także na zwróceniu uwagi na wymiar społecznej odpowiedzialności uczestników rynku pracy w kontekście dbania o bezpieczeństwo,
zdrowie i życie podczas świadczenia pracy i podnoszeniu poziomu wiedzy na temat świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy.
Konferencja tym samym wpisuje się w działania prewencyjno-rehabilitacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

Tegoroczna edycja konferencji odbywała się 27 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Wśród partnerów merytorycznych konferencji byli: CIOP-PIB, Inspekcja Transportu Drogowego, Urząd Statystyczny, Urząd Dozoru Technicznego, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Żródło: OSPS BHP