Podstawowym narzędziem do poprawy warunków pracy jest ocena ryzyka zawodowego. Rzetelne wykonanie oceny będzie wskazywać nam, jakie zagrożenia występują podczas każdej czynności wykonywanej w pracy.

Zapraszamy do pobrania karty oceny ryzyka zawodowego, która stanowi uzupełnienie artykułu Łukasza Pieczonki (główny specjalista ds. BHP, inspektor ppoż.), który znajdą Państwo w "Promotorze BHP" 4/2018. Zachęcamy  do lektury!

POBIERZ MATERIAŁY