Serdecznie zapraszamy na seminarium VI Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Branży Energetycznej.

W związku ze stale rozwijającą się problematyką szeroko rozumianego BHP oraz zapotrzebowaniem na inne formy szkoleń dla firm energetycznych, pragnę zaprosić na seminarium VI FORUM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W BRANŻY ENERGETYCZNEJ. Spotkanie wiosenne w formule 3-dniowej (środa-piątek) odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w hotelu Beskidzki Raj w Zawoi - w górach Beskidu Żywieckiego  i kierowane jest przede wszystkim do kierowników firm z branży energetycznej oraz komórek BHP.

Szczegóły dotyczące uczestnictwa: https://alerta.pl/2018/03/vi-forum-bezpieczenstwa-higieny-pracy-branzy-energetycznej-11-13-kwietnia/ Kontakt:  694 274 223, 42 280 10 98, a.pasko@alerta.pl

Czasopismo "Promotor BHP" objęło wydarzenie patronatem medialnym.