Z końcem 2017 roku, firma 3M sfinalizowała akwizycję spółki Scott Safety, należącej do Johnson Controls. Oferta produktowa Scott Safety została włączona do portfolio Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M.

Dzięki tym zabiegom poszerzono ofertę o nowe rozwiązania wśród środków ochrony indywidualnej. Są one dedykowane profesjonalistom wykonującym zawody podwyższonego ryzyka, takie jak strażak, policjant, wojskowy, pracownik przemysłu, sił bezpieczeństwa wewnętrznego, czy ekipy ratowniczej.

Wykonywanie zawodu podwyższonego ryzyka wiąże się z ciągłą ekspozycją na szkodliwe i gwałtownie zmieniające się warunki. Niekorzystne czynniki, takie jak temperatura, hałas czy zanieczyszczone powietrze mogą być przyczyną wielu chorób i uciążliwych dolegliwości.

Scott Safety to producent rozwiązań w dziedzinie środków ochrony indywidulanej, takich jak butlowe aparaty powietrzne, detektory gazów i płomieni, kamery termowizyjne i aparaty ucieczkowe. 

Proces akwizycji jest realizowany zgodnie z przyjętym planem. 1,6 tys. pracowników Scott Safety dołączyło do załogi 3M, integrując się z Grupą Biznesową Bezpieczeństwa i Grafiki oraz zależnymi strukturami na całym świecie. Główna działalność operacyjna Scott Safety jest prowadzona w Karolinie Północnej. 

 

 

Żródło: Firma 3M