W pierwszej połowie 2018 r. Akademia Evisa organizuje szkolenia w zakresie m.in. badania przyczyn zdarzeń wypadkowych, audytów behawioralnych oraz analizy ryzyka.

W I połowie 2018 zaplanowano następujące szkolenia:

  • 20-21 marca 2018, Warszawa - CAM (Cause Analysis Methods) - Metody badania przyczyn zdarzeń wypadkowych, Warszawa.
  • 11 kwietnia 2018, Warszawa - ABC (Audit, Behaviour, Culture) - Audyty behawioralne i kultura bezpieczeństwa pracy.
  • 22-23 maja 2018, Warszawa - PAR (Practical Analysis of Risk) - Praktyczna analiza ryzyka.