Rok 2017 był dla rynku ochrony osób i mienia kolejnym rokiem dynamicznych zmian i wzrostu. Wartość rynku ochrony osób i mienia w Polsce na koniec bieżącego roku powinna przekroczyć 10 mld zł, przy ponad 13% wzroście w ujęciu rok do roku.

Rynek security wzrósł pomiędzy 2016 a 2017 r. o ok. 14% (w porównaniu do 10% wzrostu pomiędzy 2015 i 2016 r.), a sprzedaż segmentu cash handling zwiększyła się w tym okresie o 2% podczas gdy w latach 2015 -2016 wzrost sięgnął 3%. Główną siłą napędową wzrostów były ozusowanie oraz wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej od umów cywilno-prawnych.

Wzrost roli technologii

Coraz większe znaczenie w branży ochrony ma zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów. Zyskują na popularności rozwiązania łączące zaawansowany monitoring wizyjny połączony z mobilną ochroną. Dzięki temu pracownik ochrony, w bieżącej ocenie sytuacji, może wesprzeć się nie tylko swoim doświadczeniem, ale również najnowszej generacji technologiami.

Coraz więcej uwagi czołowi przedstawiciele branży ochrony poświęcają również analizie zbiorów danych i odpowiedniemu przewidywaniu zdarzeń. Dzięki nowym rozwiązaniom z tego obszaru klient może zobaczyć wyzwania przed jakimi stoi w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia.

Postępująca konsolidacja

Sześć największych firm posiada około 30 procent udziału w rynku. Trzy największe podmioty to: Konsalnet (z udziałem około 9%), Solid Security (z udziałem około 9%) oraz Grupa Impel (w odniesieniu do części usług świadczonych przez tę grupę na rynku ochrony osób i mienia) z udziałem rynkowym około 7%. Pozostałe podmioty posiadają znacząco niższe udziały rynkowe, nieprzekraczające 3-4%. Zdaniem ekspertów największe firmy z tego sektora staną się w najbliższych latach inicjatorami konsolidacji na rynku. Dla mniejszych firm rozwiązaniem będzie szukanie dla siebie nisz.