European Agency for Safety and Health at Work uczestniczy w tworzeniu Europy będącej bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej produktywnym miejscem do pracy. Uruchomiła dwuletnią kampanię Healthy Workplaces.

Kampania na lata 2018/2019 Manage Dangerous Substances ma na celu podniesienie świadomości o ryzyku związanym z niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy oraz promowanie prewencji. W wielu miejscach pracy w Europie pracownicy są narażeni na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, które są głównymi zawodowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia. Istnieje duża część prawodawstwa poświęcona tej kwestii oraz jest wiele poradników, dokumentów wspierających i innych narzędzi, niemniej jednak świadomość i wiedza są często niewystarczające, łatwo właściwe środki prewencyjne zastosować w wielu innych przypadkach.

Podejmowanie działań w celu eliminacji bądź zredukowania narażenia na niebezpieczne substancje pomaga chronić pracowników przed wieloma wypadkami (jak pożar, eksplozja czy uduszenie) i problemami zdrowotnymi (łącznie z chorobami skóry, alergiami, schorzeniami sercowymi, wadami wrodzonymi i chorobami onkologicznymi).

Kampania ma następujące cele:

  • podnieść świadomość o istotności i wadze wykonywania prac z niebezpiecznymi substancjami w europejskich zakładach pracy;
  • promować ocenę ryzyka, likwidację i substytucję, jak i hierarchię środków prewencyjnych;
  • podnieść świadomość o ryzyku związanym z narażeniem na czynniki rakogenne w pracy;
  • dotrzeć do grup pracowników ze specjalnymi potrzebami i zwiększonym poziomem ryzyka (na przykład kobiet, migrantów, ludzi młodych);
  • zwiększyć świadomość o koncepcjach i aktualnych zasadach prawodawczych.

Kto może wziąć udział?

Wszyscy zainteresowani, osoby indywidualne i organizacje – na europejskim i krajowym szczeblu i każdego sektora zachęcamy do uczestniczenia w kampanii Healthy Workplaces Manage.

Źródło: https://healthy-workplaces.eu