Wraz z zakończeniem kampanii na lata 2016-17 r. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaczęło się odliczanie dni do rozpoczęcia następnej kampanii EU-OSHA.

Celem kampanii "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” na lata 2018-19 jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom. 

 

 

Źródło: materiały prasowe EU-OSHA