W poniedziałek, 27 listopada 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach uczestnicy Konferencji Górnictwo 2017 po raz kolejny rozmawiali o restrukturyzacji i przyszłości sektora wydobywczego w Polsce.

Wśród gości tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, świata biznesu oraz eksperci rynku górniczego. FAMUR S.A. był partnerem konferencji, a Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu, jednym z jej panelistów. 

Sesja inaugurująca tegoroczną konferencję została zorganizowana pod hasłem „Restrukturyzacja i strategia. Wizja polskiego górnictwa w roku 2030”. Panel poświęcony został aktualnej sytuacji sektora wydobywczego w Polsce, postępom w procesie jego restrukturyzacji, a także kierunkom dalszych zmian i potrzebom inwestycyjnym w zakładach górniczych. Od wielu lat Grupa FAMUR wspiera technologicznie ten proces, w zakresie rozwiązań opartych na idei przemysłu 4.0. Spółka konsekwentnie doskonali zarówno same maszyny i urządzenia, jak i ich produkcję, dzięki czemu oferuje nowoczesne oraz kompleksowe rozwiązania dla sektora wydobywczego, będąc partnerem w procesie modernizacji polskiego górnictwa.

Temat nowych technologii został szerzej poruszony podczas drugiego panelu pt. „Technologie, maszyny i urządzenia dla górnictwa. Polska marka górnicza w świecie” odbywającego się w ramach Konferencji Górnictwo 2017. W trakcie debaty uczestnicy rozmawiali między innymi o planach inwestycyjnych polskiego górnictwa, nowych rozwiązaniach technicznych wpływających na efektywność wydobycia oraz o konsolidacji branży okołogórniczej i ekspansji zagranicznej krajowych producentów maszyn dla górnictwa. W dyskusji udział wziął Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR SA, który przedstawił między innymi najnowsze produkty oferowane przez Grupę FAMUR, mające realny wpływ na poprawę efektywności pracy w kopalniach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

W trakcie dyskusji Mirosław Bendzera odniósł się do strategii rozwoju Grupy FAMUR i jej kluczowego aspektu związanego z ekspansją na rynkach światowych. Spółka zakłada, że proces integracji Famuru i Kopeksu umożliwi wykorzystanie zabranych przez kilkadziesiąt lat know-how i doświadczeń zagranicznych obu podmiotów do budowy silnej, polskiej firmy skoncentrowanej na globalnym rozwoju.