Wydział Prawa i Administracji UKSW oraz 3M Poland sp. z o.o. zapraszają na konferencję naukową „Bezpieczeństwo w pracy - regulacje i praktyka”, która odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Konferencja odbędzie się w Auli im. R. Schumana na terenie Kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Czasopismo "Promotor BHP" objęło wydarzenie patronatem medialnym.

>> Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i agendy <<    

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału za pośrednictwem strony internetowej najpóźniej do 25 listopada 2017 r. 

Kontakt z Organizatorami: s.karbowska@uksw.edu.pl