W dniach 16-17 listopada 2017 odbyła się XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa HAZMAT i CBRNE ( tzw. SPAŁA) organizowana przez magazyn „W Akcji”.

W dniach  16-17 listopada 2017 odbyła się XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ( tzw. SPAŁA) organizowana przez magazyn „W Akcji”. Konferencja dedykowana była problematyce: HAZMAT i CBRNE. Pierwszy dzień szkolenia w całości poświęcony był CBRNE w pracy strażaka, a omawiano m.in. problem przesyłek niebezpiecznych i potencjalne narzędzia używane w aktach terrorystycznych. W drugim dniu głównym tematem były substancje niebezpieczne w transporcie drogowym oraz w zdarzeniach masowych.

Konferencja zebrała niezwykle pozytywne recenzje uczestników, a redakcja oczywiście planuje kolejną edycję wydarzenia w 2018 r.

Dziękujemy za zaangażowanie, ciekawe dyskusje i wiele nowych informacji oraz zapraszamy do lektury naszego magazynu „W Akcji”, gdzie będziemy kontynuowali rozpoczęte podczas konferencji tematy.