W dniach 11-13 października br. w Szczyrku odbyła się VII konferencja naukowa Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie zorganizowana przez Wydział Nauk Technicznych WSZOP.

Konferencję organizowano w ramach Obchodów Jubileuszu 15-lecia Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Patronaty naukowe nad konferencją objęli: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Polskie Forum ISO 9000 i Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie. 

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z zagrożeniami w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, metody ich identyfikacji oraz prewencji, metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki, oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko, nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych. 

Referaty, obejmujące wyniki badań naukowych oraz działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach, zaprezentowali oprócz naukowców z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, przedstawiciele m.in.: Uniwersytetu w Trenczynie, Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Charkowie, Politechniki Śląskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, jak również przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Łodzi, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a także przedstawiciele przemysłu. W konferencji wzięli udział również studenci, specjaliści w zakresie BHP oraz członkowie Koła Naukowego Safety-Tech działającego na Wydziale Nauk Technicznych WSZOP. Kolejna edycja konferencji odbędzie się za dwa lata.