W dniu 24 października 2017 r. na odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

Program zapowiadanego posiedzenia obejmował wymienione niżej kwestie:

  1. Przyjęcie stanowiska Rady Ochrony Pracy w sprawie: – nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej.
  2. Poprawa skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle wymagań nowej normy ISO 45 001 – materiał przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję Pracy oraz Polskie Centrum Akredytacji.
  3. Projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r. – materiał przygotowany przez Państwową Inspekcje Pracy
  4. Sprawy bieżące.