W dniu 14 września 2017 r. uroczyście uczczono jubileusz 25-lecia istnienia SPSBHP w Łodzi. Podczas uroczystości podsumowano wszelkie aktywności związane z obchodami jubileuszu oraz uhonorowano zasłużonych członków i współpracowników Stowarzyszenia.

Patronat Honorowy nad Jubileuszem objął Wojewoda Łódzki, natomiast patronat merytoryczny sprawował Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Wydarzenie zostało również objęte patronatem medialnym czasopisma "Promotor BHP". 

Wiceprezes Stowarzyszenia Krystyna Pawłowska przedstawiła prezentację dotyczącą powstania, historii i działalności Stowarzyszenia. Następnie krótki wykład na temat ”Roli służby bhp w ochronie pracy” wygłosił Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Andrzej Świderski. Po wspomnieniach i szkoleniu przyszedł czas na podziękowania i odznaczenia. Odznaką Honorowy członek Stowarzyszenia zostali wyróżnieni: pierwszy Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Henryk Dombrzalski, wieloletni członek Zarządu Longin Grodzki oraz pełniąca przez wiele lat funkcję skarbnika Danuta Rosińska. Odznaki Zasłużony dla Stowarzyszenia otrzymali wyróżniający się w 25 leciu w pracy na rzecz rozwoju i coraz lepszego funkcjonowania Stowarzyszenia: Andrzej Strzałkowski, Tadeusz Dąbrowski, Czesław Reczulski, Jolanta Krajewska-Adamkiewicz, Ewa Przygodzka, Irena Walisiak, Mirosław Wiśnik, Krystyna Pawłowska oraz G. Barbara Skorupa.

W dalszej części Prezes Zarządu G. Barbara Skorupa wraz z Krystyną Pawłowską i Anną Szafarą osobom i firmom z którymi Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat wręczyły podziękowania w postaci pamiątkowych ryngrafów.