23 października rozpoczął się Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest skierowany do przedsiębiorców, specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracowników. Jest to okazja do dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie trwałej pracy i starzenia się w dobrym zdrowiu, w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Kampania wystartowała w kwietniu 2016 roku, a jej celem jest poszerzanie świadomości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w zakładzie pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, a także konieczność dostosowania pracy do indywidualnych możliwości w trakcie trwania kariery zawodowej. Program kampanii rozpisano na dwa lata. Najważniejsze wydarzenia, w jej ramach odbyły się w ramach ubiegłorocznego Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a także będą miały intensywny przebieg podczas tegorocznej edycji. Wydarzenie ma zasięg europejski, różnego rodzaju seminaria i konferencje odbędą się w różnych miejscach w całej Europie pod wspólnym szyldem Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Odbędzie się m.in. konferencja dla dziennikarzy i specjalistów na temat bieżącej sytuacji w Luksemburgu, konferencja prasowa na Węgrzech dotycząca efektów nagrody za dobre praktyki, a także konferencja na Litwie zorganizowana pod hasłem „Bezpieczne miejsca pracy dla osób w każdym wieku”. 

Posumowaniem działań podjętych w ramach kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest opublikowany niedawno raport pt. "W kierunku pracy przyjaznej osobom starszym w Europie: praca i starzenie się uwzględniające cały okres życia z perspektywy agencji UE". Raport zawiera zestawienie wielu dobrych praktyk, które należy wdrażać w zakładach pracy, a które zebrano w postaci m.in.: e-przewodnika i narzędzia do wizualizacji danych. 

Uroczyste podsumowanie kampanii odbędzie się na konferencji w siedzibie EU-OSHA, w dniach 21-22 listopada w hiszpańskim Bilbao.