W dniu 12.10.2017 r.  odbyło się cykliczne spotkanie OSPSBHP Oddział Słupsk, którego przedstawiciele gościli w siedzibie spółki ENGIE EC Słupsk, która jest producentem energii cieplnej i zaopatruje miasto Słupsk.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: merytoryczną, obejmującą wystapienia prelegentów oraz praktyczną, aktywizująca uczestników. Prezes  spółki ENGIE EC Słupsk przedstawił prezentacją o systemowym podejściu do bezpieczeństwa i higieny w firmie ENGIE zainteresował i zaintrygował uczestników spotkania. W swoim wystąpieniu przedstawił odejście od stereotypów dotyczących palacza i przedstawił nowoczesne rozwiązania w procesie wytwarzania energii cieplnej. W swoim wystapieniu podkreslił potwierdził jak ważny jest pracownik i jak szczególną wagę kładzie się na zachowania i postawy pracowników w celu tworzenia bezpiecznych warunków pracy. 

Następnie Jolanta Olechnowicz (pracownik Służby BHP i vice Prezes Słupskiego oddziału OSPBHP) przedstawiła prezentację związaną z działaniami kryzysowymi i sytuacjami niebezpiecznymi. Opowiedziała o funkcjonującym w Spółce ENGIE planie reagowania kryzysowego i o prowadzonych ćwiczeniach ewakuacyjnych dla wszystkich pracowników z użyciem sztucznego zadymienia klatki schodowej czy też po ogłoszeniu symulacji alarmu bombowego. Rok rocznie w spółce są organizowane "Dni bezpieczeństwa" gdzie podczas wspólnej zabawy kierownictwo i pracownicy uczą się i utrwalają poprawne zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Wszyscy uczestnicy spotkania dostali wyciąg z zasad postępowania w sytuacji kryzysowej oraz z zasad postępowania w trakcie operacji antyterrorystycznej. W kolejnym etapie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na część produkcyjną (kotłownię), gdzie każdy z nich miał możliwość wnieść swoje uwagi, które pozwoliłyby na poprawę bezpieczeństwa pracy w Spółce ENGIE EC Słupsk.