W dniu 13 października 2017r w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym w Jasionce k/ Rzeszowa odbyło się organizowane w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB nt. Bezpiecznie od początku I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa

I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa zostało otwarte przez Prezesa OSPSBHP o/ Rzeszów Krzysztofa Babka, który zachęcił wszystkich uczestników do włączenia się w promowanie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz dbałości i szczególnej uwagi jaką w zatrudnieniu trzeba poświęcić pracownikom młodym i niedoświadczonym na zajmowanych stanowiskach. 

Program wydarzenia został podzielony na dwie sesje plenarne, oraz część praktyczną. Pierwszy panel był związany z  związany z bezpieczeństwem przy pracy. Z prelekcją wystapiły m.in. Joanna Tokarska- starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie, która przybliżyła zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego pracowników narażonych na kontakt z czynnikami chemicznymi i obowiązki pracodawcy w tym zakresie oraz przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugi panel obejmował tematyką bezpieczeństwo w transporcie. Głos zabrali m.in. Małgorzata Świeboda z Wojewódzkiego Podkarpackiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz brygadier Mariusz Goclon z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Natomiast w części praktycznej zainscenizowano kilka zdarzeń wypadkowych i omówili zasady postępowania tym samym zaangażowali do ćwiczeń praktycznych uczestników Forum, którzy mogli się przekonać jak ważna jest szybka reakcja w razie wystąpienia wypadku.

Na zakończenie I Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa, odbył się pokaz środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej chroniącej przed czynnikami chemicznymi. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia samochodów operacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie. Przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie zapewnili możliwość zapoznania się z wyposażeniem karetki Pogotowia Ratunkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również ćwiczenia z zakresu ochrony ppoż., podczas których uczestnicy mieli możliwość użycia sprzętu gaśniczego przy symulatorze pożaru. 

To pierwsze tego typu Forum na Podkarpaciu, zrzeszające pracodawców, pracowników, służbę bhp i przedstawicieli Instytucji dbających o zdrowie i życie pracowników. Organizatorzy zapowiadają cykliczność tego typu przedsięwzięć, aby wspólnie zadbać o bezpieczne warunki pracy i promować kulturę bezpieczeństwa. 

Forum zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego,  Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz medialnym patronatem Czasopisma "Promotor BHP". W Forum uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli firm z Podkarpacia. Nie brakowało również przedstawicieli Instytucji wspierających organizację tego wydarzenia.