Komisja Europejska chce pomagać pracodawcom w zarządzaniu systemem BHP zgodnie z prawem unijnym. Przewodnik w formacie pdf gotowy do pobrania.

Przygotowany przez Komisję Europejską poradnik skierowany jest do właścicieli firm bez względu na rozmiar i zakres oddziaływania danego przedsiębiorstwa. Już we wstępie do publikacji Komisji czytamy, iż prawo w zakresie BHP w zakładach nie zawsze funkcjonuje w praktyce pozostając jedynie literą na papierze. 

Komisja w swojej publikacji stawia na prostotę proponowanych rozwiązań, które maja usprawnić proces wdrażania i zarządzania opracowanym systemem BHP w przedsiębiorstwach. Poradnik podzielony jest na siedem  różnych tematycznie rozdziałów, dotyczących poszczególnych aspektów funkcjonowania firmy w kontekście BHP, m.in. ocenę ryzyka, szkolenia BHP, aspekty prawne, oraz przyklady zarządzania w praktyce.