Organizator targów Profesjonalni i Bezpieczni w Pracy pierwotnie zaplanowanych na listopad br. zdecydował o zmianie terminu imprezy. Targi odbędą się w dniach 13-14.11.2018 r. na terenie Centrum EXPO XXI w Warszawie

Zarząd Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP zdecydował o przesunięciu planowanych na listopad targów dokładnie o rok. Organizator przekazał informację, iż decyzja została podjęta po przeanalizowaniu uwag i wniosków zgłaszanych przez zainteresownych wystawców oraz jest podyktowana troska o jak najwyższą jakość imprezy. Targi odbęda się w nowym terminie, w dniach 13-14.11.2018 r. na terenie Centrum EXPO XXI w Warszawie.