W dniu 18 października 2017 r. w drugim dniu targów Instytut organizuje seminarium dla producentów i dystrybutorów rękawic ochronnych, poświęcone ocenie ergonomicznych właściwości rękawic ochronnych oraz znakowi towarowemu ERGO GLOVES.

Eksperci z CIOP-PIB zaprezentują nowe metody i kryteria oceny ergonomicznych właściwości rękawic ochronnych. Jest to wiedza niezbędna producentom nastawionym na strategię wzrostu konkurencyjności swoich wyrobów na rynku globalnym, jak również użytkownikom środków ochrony indywidualnej świadomym korzyści z poprawy  bezpieczeństwa i komfortu ich stosowania, a tym samym wzrostu efektywności pracy.  

Spotkanie odbędzie się na targach A+A w Dusseldorfie o godz. 14:00 w sali 10 A w pawilonie 10 i będzie prowadzone przez specjalistów z Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB.

Zapraszamy do poznania szczegółowego programu seminarium oraz zaproszenia.

Czasopismo "Promotor BHP" objęło wydarzenie patronatem medialnym.

 

TARGI A+A

W dniach 17-20 października 2017 r. w Düsseldorfie odbędą się wiodące dla branży BHP Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy A+A 2017, które są największym forum wystawienniczym na świecie, na jakim prezentowane są nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. środków ochrony indywidualnej czy  ergonomii. 

Krajem partnerskim tegorocznych targów będzie Wielka Brytania.

Światowej wystawie towarzyszyć będzie Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, organizowany przez Federalne Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BASI).

CIOP-PIB będzie jednym z polskich wystawców. Jako jednostka notyfikowana Instytut będzie prezentował swoją ofertę dotyczącą głównie usług certyfikacji i oceny zgodności.

Zapraszamy na indywidualne stoisko nr 10 C 47 usytuowane w pawilonie nr 10.