W dniach 28-29 sierpnia br. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbędzie się szkolenie z zakresu prewencji wypadkowej: "Poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom".

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla pracodawców, pracowników oraz uczniów i studentów. Celem projektu jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa w zakresie m.in. ubezpieczeń społecznych, zagrożeń powodujących wypadki przy pracy, chorób zawodowych oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom a także prawną ochroną pracy. Trwa rekrutacja do projektu.

Projekt kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych i studentów z terenu województwa śląskiego. W 32 szkoleniach i seminariach, które zostaną przeprowadzone w 7 miastach województwa udział weźmie ponad 750 osób.  Uczelnia kształci również specjalistów z zakresy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakresie studiów I stopnia oraz studiów podyplomowych.

Tematyka szkolenia: Prewencja wypadkowa dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

"Poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i  choroby zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom"

Szkolenie kierowane do:  pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 249 osób), w tym  rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz osób kierujących pracownikami jak również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z następujących sektorów: przetwórstwo przemysłowe, handel, naprawa pojazdów samochodowych, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, budownictwo, transport i gospodarka magazynowa oraz edukacja.

Czas trwania: 2 dni – 16 godz. / od 8:00 do 15:15

Terminy szkoleń w sierpniu 2017 r. : 28-29.08.2017 r.

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C