Dnia 12 października 2017 r. w Częstochowie odbędzie się konferencja " Bezpieczeństwo techniczne maszyn – zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn".

Organizatorzy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział Częstochowa

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Państwowa Inspekcja Pracy – OIP Katowice

Urząd Dozoru Technicznego – Oddział w Częstochowie

SECURA sp. z o.o.

ELOKON Polska Sp. z o.o.

WIELAND Electric Sp. z o.o.

Patronat:

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

 Czasopismo "Promotor BHP" objął wydarzenie patronatem medialnym

Program

Poz.

Czas

Aktywność

Osoba

Instytucja/Firma

1.

10.00 – 10.15

Otwarcie

 

Organizatorzy

2.

10.15 – 11.00

Rola PIP w nadzorze rynku nad maszynami

Przedstawiciel OIP Katowice

PIP OIP Katowice

3.

11.00 – 11.45

Niespełnienie wymagań dotyczących maszyn przyczynami wypadków

Andrzej Nowak

OSPSBHP

 4.

11.45 – 12.30

Zasady prowadzenia prac modernizacyjnych maszyn poddozorowych

Grzegorz Katolik

UDT o/Częstochowa

 5.

12.30 – 13.15

Dobre praktyki w eksploatacji maszyn

Sebastian Osadzin

SECURA

 6.

13.15 – 13.45

Przerwa

 

 

 7.

13.45 – 14.30

Najczęstsze błędy podczas  użytkowania maszyn – teoria i praktyka

Artur Lipowicz

AJD

 8.

14.30 – 15.15

Techniczne środki ochronne

Marcin Olszewski

WIELAND

 9.

15.15 – 16.00

Praktyczne funkcje oceny ryzyka. Jak bezpiecznie modernizować maszyny.

 

ELOKON

 10.

16.00 – 16.30

Dyskusja, zakończenie

 

AJD

OSPSBHP

ELOKON

WIELAND

SECURA

Adresaci:

Służby Utrzymania Ruchu, Służba BHP, projektanci maszyn i procesów, osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpieczeństwa technicznego na stanowiskach pracy przy maszynach, naukowcy i studenci.

Uczestnicy:

Przewidywana liczba: 150 – 200

Miejsce:

Aula A-22

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Aleja Armii Krajowej 13/15

42-200 Częstochowa