W dniu 6 października 2017 r. w Koszalinie w Urzędzie Wojewódzkim, odbędzie się konferencja "BHP przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych". Organizatorem wydarzenia jest OSPSBHP w Koszalinie.

Podczas konferencji wystąpią m.in. przedstawiciele PIP, PIS, PSP, UDT.

Szczegółowych informacji dotyczących wydarzenia udziela Paulina Pasturczak –  Prezes OSPSBHP Koszalin.

Czaspoismo "Promotor BHP" objał wydarzenie patronatem medialnym.

 

PROGRAM KONFERENCJI

PLAKAT KONFERENCJI

KARTA ZGŁOSZENIOWA