Konferencja „Bezpiecznie od początku” odbędzie się 8 września 2017 r. w Olsztynie.

Sala Konferencyjna Hotel HP PARK w Olsztynie

Konferencja zorganizowania w ramach społecznej kampanii „Bezpiecznie od początku”

Patronat honorowy – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

Czasopismo „Promotor BHP” objęło wydarzenie patronatem medialnym.

Organizatorzy: Oddział OSPSBHP w Olsztynie

Partnerzy: CIOP-PIB, PIP, UDT, WOMP

 

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników

Program

10.00 – powitanie uczestników – Grzegorz Kulkowski, prezes zarządu oddziału OSPSBHP w Olsztynie, Marek Wójciak, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

I Sesja „Bezpieczeństwo pracy młodych pracowników”

10.10 – 10.40 – Bezpieczeństwo młodych pracowników w Polsce i kampania „Bezpiecznie od początku” – Agnieszka Szczygielska, koordynator kampanii CIOP-PIB

10.40 – 11.00 – Predyspozycje zdrowotne młodego pracownika – WOMP

11.00 – 11.20 – Programy edukacyjne PIP dla młodych pracowników – OIP Olsztyn

11.20 – 11.45 – Program edukacyjny UDT- Tomasz Gosiewski, dyrektor UDT w Olsztynie

11.45 – 12.20 – przerwa kawowa

II Sesja „Dobre praktyki”

12.20 – 12.35 – Marcin Kopera, „IPB” sp. z o.o. w Iławie

12.35 – 12.50 – Joanna Kołakowska, Minerals Tech Szczytno

12.50 – 13.10 – Krzysztof Jeleński, Przedsiębiorstwo Badawczo – Wdrożeniowe „OLMEX” S.A.

13.10 – 13.25 – Krzysztof Zwierzyński, Zakład Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

13.25 – 14.25 – Dobre Praktyki Partnerów Wspierających

14.25 -14.45 – Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

14.45 Dyskusja i zakończenie konferencji

Godz. 19.00 BAL BHP