W dniach 26-29 września 2017 r. odbędzie się szkolenie EVISA 2017. Warsztaty będą miały miejsce w Ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym HYRNY w Zakopanem.

Pierwszy dzień, 26 września, wtorek

 

 

Rejestracja uczestników

 

Otwarcie Warsztatów i prezentacja uczestników.

Sesja 1

Norma ISO 45001 – wymagania dla systemu zarządzania BHP.

Sesja 2

Rola przywództwa w zarządzaniu BHP.

Sesja 3

Systemy motywacyjne

Dyskusja panelowa

Co jest najważniejsze w skutecznym budowaniu wysokiej kultury bezpieczeństwa?

 


27 września, środa

 

Sesja 1

Rola komunikacji w doskonaleniu systemów zarządzania..

Sesja 2

Projekty doskonalenia kultury HSE.

Sesja 3

Lessons Learned – czy i jak uczymy się na błędach. Identyfikacja przyczyn źródłowych.

Sesja 4

Od czego zależy skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych.

Dyskusja panelowa

Czy potrafimy otwarcie rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa pracy?  

 


28 września, czwartek

 

Sesja 1

Rajd EVISA, część I (6 stacji praktycznych).

Sesja 2

Rajd EVISA, część II (stacje sportowa i artystyczna).

Sesja 3

Systemy mgłowe – skuteczne gaszenie pożaru.

Sesja 4

Przygotowanie firmy do awarii.

Dyskusja panelowa

Dlaczego projekty są skuteczniejsze od szkoleń w doskonaleniu systemów zarządzania?

 


29 września, piątek.

 

Sesja 1

Omówienie wyników rajd EVISA.

Sesja 2

Cele i wskaźniki w skutecznym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Sesja 3

System zarządzania – co jest ważniejsze zgodność z wymaganiami czy mierzalny poziom?

Sesja 4

Doskonalenie systemów zarządzania opartych o PN-N-18001/ OHSAS 18001 / ISO 45001/ISRS.

Dyskusja panelowa

Priorytety i promocja w systemach zarządzania.