VII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pracy – Środowisko – Zarządzanie” odbędzie się w dniach 11-13 października 2017 r. w Szczyrku.

Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wydział Nauk Technicznych.

Tematyka konferencji

·         Zagrożenia w środowisku pracy i w środowisku naturalnym, metody identyfikacji, prewencja

·         Metody pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy i w środowisku naturalnym

·         Doskonalenie stanu BHP w różnych gałęziach gospodarki

·         Oddziaływanie procesów produkcyjnych na środowisko

·         Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

·         Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych

Informacje organizacyjne

·         Tekst artykułu zgodny z tematyką konferencji powinien obejmować 20÷22 tys. znaków ze spacjami (ok. 12 stron) i powinien być opracowany według wytycznych zawartych w Załączniku 2. Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną wydane przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach w następującej formie:

·         wybrane przez Recenzentów – jako artykuł w Zeszytach Naukowych WSZOP (7 punktów wg MNiSW),

·         pozostałe – jako rozdział w monografii (5 punktów wg MNiSW),

·         Język konferencji: artykuły i rozdziały monografii: język polski lub język angielski, wystąpienia na obradach: język polski lub język angielski; prezentacje multimedialne: język angielski,

·         Wypełnione karty zgłoszenia udziału w konferencji oraz artykuły należy przesłać na adres e-mailowy: konferencjawnt@wszop.edu.pl,

·         Miejsce obrad: „CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Spółka z o.o.”, ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk (http://www.orle-gniazdo.pl),

·         Termin konferencji: konferencja rozpoczyna się w środę 11 października 2017 r. o godz. 13:00, a kończy się obiadem w piątek 13 października 2017 r.,

·         Imprezy towarzyszące: kolacja biesiadna przy akompaniamencie kapeli góralskiej oraz wycieczka do Muzeum Browaru w Żywcu,

·         Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na dni poprzedzające konferencję oraz na weekend 14-15 października 2017 r. po preferencyjnych cenach – prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji,

·         Uczestnikom konferencji przysługuje rabat w wysokości 30% na korzystanie z atrakcji ośrodka (np. sauna, jacuzzi); rezerwacja oraz płatność indywidualna w recepcji,

·         Parking monitorowany bezpłatny dla uczestników konferencji.

Ważne daty:

·         do 20 września 2017 r. – przesłanie karty zgłoszenia udziału w konferencji,

·         do 20 września 2017 r. – przesłanie artykułu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi,

·         do 20 września 2017 r. – wniesienie opłaty za udział w konferencji.

 

Adres do korespondencji

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wydział Nauk Technicznych

ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice

Sekretariat konferencji

sekretarz konferencji:

dr inż. Agata Szeptuch e-mail: konferencjawnt@wszop.edu.pl