Oddział OSPS BHP w Łodzi zorganizował konferencję „Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników w zakładzie pracy” – w ramach kampanii Bezpieczni na starcie zdrowi na mecie, która odbyła się w dniu 8.06.2017 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Konferencję otworzyło wystąpienie Prezes Stowarzyszenia G. Barbary Skorupa. Przedstawiła partnerów Konferencji oraz cel, jaki przyświecał organizatorom. Przypomniała, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest dbanie o zdrowie i życie pracowników. Motywowane to zarówno prawidłowe działanie zakładu pracy, jak i ochrona samych zatrudnionych, którzy swoją pracą budują firmę. Pracownik to dzisiaj nie tylko element organizacji, ale przede wszystkim jej filar. Wiele firm zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dobrostan pracowników i jak odzwierciedla się on w ich efektywności i zaangażowaniu w pracę. Zdrowie oraz dobre samopoczucie w miejscu zatrudnienia stają się bazą do budowania sukcesu biznesowego.

W pierwszej części spotkania Pani Inspektor Pracy – Marta Boguszewska, zaprezentowała kampanie i programy prewencyjne prowadzone przez OIP w Łodzi. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpienia Renaty Bułak – ratownika medycznego pt. „Defibrylatory AED a złoty standard w profilaktyce śmiertelności na terenie zakładu pracy”. Przedstawiciel Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, dr med. Andrzej Marcinkiewicz, przybliżył tematykę chorób związanych z pracą. Promotor Zdrowia, Marta Kubus, z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi mówiła o promocji zdrowia wśród osób aktywnych zawodowo z województwa łódzkiego.

W drugiej części konferencji wykładowca Politechniki Łódzkiej – dr inż. Katarzyna Boczkowska mówiła o BBS – metodzie promocji postaw probezpiecznych. Mgr Dorota Pięta, reprezentująca Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, zaprezentowała, w ramach kampanii Bezpieczni na starcie, zdrowi na macie – europejskie spojrzenie na kwestię wieku i różnorodność pracowników. Swoje wystąpienie miał także przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, mgr inż. Daniel Świąder, który omówił niezwykle istotne kwestie bezpieczeństwa w pracy podczas obsługi maszyn. Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele zaproszonych firm.

W trakcie przerwy dużym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się stoiska firm Max Harter, gdzie można było przetestować defibrylator, EJENDALS, gdzie za pomocą skanera stóp można było dobrać idealne dla siebie wkładki i obuwie. OXYLINE zaprezentowało szerokie spektrum ochron układu oddechowego. Firma Akala Faraone przedstawiła innowacyjne systemy ułatwiające prace na wysokości. Było także stoisko Państwowej Inspekcji Pracy, bogato wyposażone w broszury i inne materiały edukacyjne.

W konferencji uczestniczyło ponad 110 osób, w tym członkowie Stowarzyszenia i wielu znamienitych gości. Wśród uczestników była duża grupa studentów z Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ oraz z Koła Naukowego BHP i Ergonomii.

Konferencja to jeden z elementów uroczystych obchodów jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Łodzi. Zarząd dziękuje uczestnikom za bardzo liczny udział w Konferencji oraz partnerom za interesujące ekspozycje.

Anna Szafara i Krystyna Pawłowska