W dniach 20-21.11.2017 r. w Warszawie odbędzie się IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne 2017”. Temat wiodący Konferencji: Pożary środków transportu.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

CEL KONFERENCJI

Prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa technicznego. W roku 2017 tematem przewodnim Konferencji są pożary środków transportu.

TEMATYKA KONFERENCJI

·         Pożary środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego

·         Pożary pojazdów specjalnych

·         Zabezpieczenia przeciwpożarowe środków transportu i infrastruktury transportowej

·         Przyczyny pożarów i techniki gaszenia pojazdów

·         Napędy hybrydowe w pojazdach a bezpieczeństwo działań gaśniczych i ratowniczych

·         Bezpieczeństwo techniczne jako dziedzina nauki i wiedzy

·         Bezpieczeństwo procesów chemicznych

·         Bezpieczeństwo pożarowe

·         Bezpieczeństwo i ergonomia pracy

·         Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ratownictwo techniczne

·         Bezpieczeństwo w operacjach wojskowych

·         Zarządzanie procesami i zasobami w systemach bezpieczeństwa

·         Logistyka w systemach bezpieczeństwa

·         Systemy informatyczne w systemach bezpieczeństwa

 

Rejestracja: do 15.10.2017 r.

Więcej informacji na stronie: www.sgsp.edu.pl.